Preventivní opatření proti šíření nemoci Covid-19 účinná od 22. 10. – 3. 11. 2020

Vláda ČR v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR vyhlásila nová krizová opatření. Zásadně je omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Opatření účinná od 22. 10. 6:00 – 3. 11. 2020

Zákaz volného pohybu osob na území České republiky

Stejně jako na jaře existuje z tohoto zákazu několik výjimek, a to především cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, cesty za rodinou, za nákupy základních životních potřeb či cesty do zdravotnických zařízení.

Lidé mohou chodit do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti mohou společně pohybovat maximálně 2 osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na 10 lidí a právo shromažďovací na nanejvýš 100 osob ve skupinách po 20 osobách.

Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Zákaz maloobchodního prodeje, poskytování služeb v provozovnách a konání hromadných akcí a omezení provozu provozoven stravovacích služeb a činnosti nákupních center

Stejně jako na jaře tvoří výjimky z tohoto zákazu mj. prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno mohou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít musí až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či restaurace v nákupních centrech.

Schváleno je také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly těmito opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem 3 miliardy korun. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na svých webových stránkách.

Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

Omezena je činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na 5 hodin denně 2 dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti.

Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.

Plné znění krizového opatření je k dispozici na webu Vlády ČR.

 

21. října 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje