Přehled vydaných krizových opatření Vlády ČR, mimořádných a ochranných opatření MZ ČR a nařízení KHS Karlovarského kraje

Přehled dokumentů včetně odkazů na jejich plná znění na webu Vlády ČR a MZ ČR je veden se stavem od 25. srpna 2020 a průběžně doplňován

Krizová opatření Vlády ČR, mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
Covid-19

č.

Datum vydání

Druh opatření*

Popis opatření nebo nařízení

Číslo usnesení, číslo jednací

Účinné od  do

Platné

Nahrazeno číslem jednacím

51 12.10.2020 MO Krajští koordinátoři intenzivní péče MZDR 42467/2020-1 /MIN/KAN 14.10.2020 ANO  
50 12.10.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 ANO  
49 12.10.2020 KO Pověření škol k zajištění péče o děti pracovníků IZS a dalších Usnesení Vlády ČR č. 1033 14.10.2020 ANO  
48 12.10.2020 KO Zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1029 12.10.2020 ANO  
47 12.10.2020 KO Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1028 12.10.2020 ANO  
46 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1027 12.10.2020 ANO  
45 12.10.2020 KO Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1026 12.10.2020 ANO  
44 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a zajištění činnosti OOVZ po dobu trvání nouzového stavu
Příloha - Seznam páteřních nemocnic
Usnesení Vlády ČR č. 1023
Příloha
12.10.2020 ANO  
43 12.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1022 14.10.2020 až 01.11.2020 ANO  
42 12.10.2020 KO kaz a omezení konání hromadných akcí a vybraných služeb Usnesení Vlády ČR č. 1021 14.10.2020 až 03.11.2020 ANO  
41 08.10.2020 KO kaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (vč. podmínek pro přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení) Usnesení Vlády ČR č. 998 09.10.2020 až 25.10.2020, 23:59 ANO  
40 08.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení
Zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání dne 26. - 27.10.2020
Usnesení Vlády ČR č. 997 12.10.2020 až 25.10.2020, 23:59 NE Usnesení Vlády ČR č. 1022 
39 08.10.2020 KO

kaz a omezení konání hromadných akcí

Omezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb

Omezení práva pokojně se shromažďovat

Usnesení Vlády ČR č. 996 12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1021 
38 08.10.2020 KO

Zákaz a omezení konání hromadných akcí

Omezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb

Usnesení Vlády ČR č. 995 09.10.2020 až 11.10.2020, 23:59 NE Usnesení Vlády ČR č. 996
37 08.10.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 994 12.10.2020 až 25.10.2020, 23:59 ANO  
36 02.10.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  
35 02.10.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  
34 02.10.2020 MO Omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  

33

02.10.2020

MO

Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN

05.10.2020

ANO  

32

30.09.2020

KO

Omezení volného pohybu osob
- zákaz a omezení hromadných akcí
- omezení provozoven a provozů služeb

Usnesení Vlády ČR č. 958

05.102020 až 18.10.2020

NE Usnesení Vlády ČR č. 995

31

30.09.2020

KO

Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 na dobu 30 dní

Usnesení Vlády ČR č. 957

05.10.2020

ANO  

30

25.09.2020

MO

K hlášení některých poskytovatelů sociálních služeb do ISIN

MZDR 41136/2020-1/MlN/KAN

25.09.2020

ANO  

29

24.09.2020

MO

Izolace a karanténa

MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN

25.09.2020

ANO  

28

23.09.2020 

MO

Omezení provozoven a provozů služeb

MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN

24.09.2020 až 07.10.2020

NE MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN

27

23.09.2020

MO

Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN 24.09.2020 až 07.10.2020 NE  

26

22.09.2020

N KHS

č. 3/2020 pro okres Cheb - přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole

KHSKV 11278/2020/SPR-S10

23.09.2020
31.10.2020, 23:59

ANO

 

25

18.09.2020

N KHS

č. 2/2020 pro okres Cheb - nošení ochranných prostředků dýchacích cest na akcích s účastí více než 100 osob ve venkovních prostorech

KHSKV 11117/2020/SPR-S10

21.09.2020

ANO

 

24

18.09.2020

OO

Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN

21.09.2020

NE

MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN

23

18.09.2020

S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN

21.09.2020

NE

MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN

22

17.09.2020

MO

Omezení provozoven a provozů služeb

MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN

19.09.2020

NE

MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN

21

17.09.2020

MO

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN

18.09.2020

NE

MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN

20

16.09.2020

MO

Zákaz a omezení hromadných akcí

MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN

18.09.2020, 18:00

NE

MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN

19

15.09.2020

MO

Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření

MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN

17.09.2020

ANO

 

18

09.09.2020

MO

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

10.09.2020

NE

MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN

17

08.09.2020

N KHS

č. 1/2020 pro Františkovy Lázně a Slatinu u Františkových Lázní

KHSKV 10598/2020/RED-S10

10.09.2020, 07:00

ANO

 

16

01.09.2020

MO

Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb

MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN

02.09.2020

NE

MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN 

15

01.09.2020

MO

Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN

02.09.2020

ANO

 

14

31.08.2020

MO

Zákaz a omezení hromadných akcí

MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN

01.09.2020

NE

MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN
bod I./2. nahrazen MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN

 

13

24.08.2020

MO

Izolace a karanténa

MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN

01.09.2020

NE

MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN

12

24.08.2020

OO

Omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN

25.08.2020

NE

MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN

11

24.08.2020

S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN

25.08.2020

NE

MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN

10

19.08.2020

MO

Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb

MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN

01.09.2020

ANO

 

9

25.06.2020

MO

Omezení provozoven a provozů služeb

MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN

01.07.2020

ANO

 

8

25.05.2020

MO

Elektronické žádanky v prostředí NZIS
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN ze dne 17.04.2020)

MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN

26.05.2020

ANO

 

7

13.05.2020

MO

Pracovnělékařské služby

MZDR 20020/2020-1/OVZ

13.05.2020

ANO

 

6

30.04.2020

MO

Nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb

MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN

04.05.2020

ANO

 

5

24.04.2020

MO

Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN ze dne 06.04.2020)

MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN

24.04.2020

ANO

 

4

22.04.2020

MO

Realizace Studie kolektivní imunity

MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN

23.04.2020

ANO

 

3

17.04.2020

MO

Chytrá karanténa

MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

20.04.2020

ANO

 

2

25.03.2020

MO

Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče

MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN

25.03.2020

ANO

 

1

19.03.2020

MO

Nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky

MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN

19.03.2020, 12.00

ANO

 

* Vysvětlivky:

KO

krizové opatření Vlády ČR

MO

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

OO

ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

S

sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR

N KHS

nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

Přehled všech usnesení Vlády ČR souvisejících s řešením výskytu koronaviru včetně přijatých usnesení o krizových opatřeních je dostupný ZDE, na webu Vlády ČR.

Přehled všech mimořádných a ochranných opatření je dostupný ZDE, na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, na kterém jsou k dispozici i aktuální krizová opatření přijatá usnesením Vlády ČR.

 

13. října 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje