Přehled vydaných krizových opatření Vlády ČR, mimořádných a ochranných opatření MZ ČR a nařízení KHS Karlovarského kraje

Přehled dokumentů včetně odkazů na jejich plná znění na webu Vlády ČR a MZ ČR je veden se stavem od 25. srpna 2020 a průběžně doplňován

Krizová opatření Vlády ČR, mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje
Covid-19
č. Datum vydání Druh opatření* Popis opatření nebo nařízení Číslo usnesení, číslo jednací Účinné od  do Platné Nahrazeno číslem jednacím
163 22.01.2021 KO Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 57 23.01.2021 až 14.02.2021 ANO  
162 22.01.2021 KO Prodloužení krizových opatření:
- Usnesení Vlády ČR č. 1375 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1378 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1379 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 13 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 14 (do 14.02.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 33 (do 14.02.2021)
Usnesení Vlády ČR č. 56 23.01.2021 až 14.02.2021 ANO  
161 22.01.2021 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 14.02.2021) Usnesení Vlády ČR č. 55 23.01.2021 ANO  
160 18.01.2021 KO Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách Usnesení Vlády ČR č. 54
Příloha
19.01.2021 ANO  
159 18.01.2021 KO Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 53 19.01.2021 až 22.01.2021 ANO  
158 15.01.2021 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN 18.01.2021 ANO  
157 13.01.2021 MO

Mimořádné opatření – plán očkování osob určených k očkování

MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 34
14.01.2021 ANO  
156 13.01.2021 MO

Mimořádné opatření – povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování

MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 34
14.01.2021 ANO  
155 11.01.2021 KO

Krizové opatření k nakládání s těly osob zemřelých mimo území ČR a k provozu krematorií

Usnesení Vlády ČR č. 33 12.01.2021 až 22.01.2021 ANO  
154 08.01.2021 S

Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN 11.01.2021 NE

MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN

153 07.01.2021 MO

Prodloužení MO MZ ČR o antigenním testování osob

MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN
Usnesení vlády ČR č. 15
08.01.2021 ANO  
152 07.01.2021 KO

Činnost zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb

Usnesení vlády ČR č. 14 11.01.2021 až 22.01.2021 ANO  
151 07.01.2021 KO

Omezení provozu škol a školských zařízení

Usnesení vlády ČR č. 13 11.01.2021 až 22.01.2021 ANO  
150 07.01.2021 KO

Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů):
- Usnesení Vlády ČR č. 1375 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1376 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1378 (do 10.01.2021)
- Usnesení Vlády ČR č. 1379 (do 10.01.2021)

Usnesení vlády ČR č. 12 11.01.2021 až 22.01.2021 ANO  
149 04.01.2021 OO

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR

MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN 05.01.2021 ANO  
148 30.12.2020 MO

Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a poskytovatelům následné lůžkové péče

31.12.2020 ANO  
147 29.12.2020 OO

Ochranné opatření MZ ČR - omezení letů z VB a Severního Irska

MZDR 60510/2020-3/MIN/KAN 01.01.2021 NE MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN
146 29.12.2020 R

Rozhodnutí MZ ČR o dočasném povolení léčivého přípravku

29.12.2020 až 31.03.2021 ANO  
145 23.12.2020 MO

Nakládání s infekčními odpady ze zdravotnických zařízení

24.12.2020 po dobu trvání NS ANO  
144 23.12.2020 OO

Lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

21.12.2020 od 12:00 ANO  
143 23.12.2020 KO Omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení vlády ČR č. 1379
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
ANO  
142 23.12.2020 KO Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let Usnesení vlády ČR č. 1378
Usnesení vlády ČR č. 12
04.01.2021 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
ANO  
141 23.12.2020 KO Provoz škol a školských zařízení Usnesení vlády ČR č. 1377 27.12.2020 až 10.01.2021 ANO  
140 23.12.2020 KO Omezení maloobchodního prodeje a služeb Usnesení vlády ČR č. 1376
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
ANO  
139 23.12.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení vlády ČR č. 1375
Usnesení vlády ČR č. 12
27.12.2020 až 10.01.2021
prodlouženo do 22.01.2021
ANO  
138 23.12.2020 KO Prodloužení krizových opatření:  
- Usnesení Vlády ČR č.
1202 ve znění č. 1295 (do 26.12.2020)
- bodů I a II Usnesení Vlády ČR č. 1335 (do 26.12.2020)
Usnesení Vlády ČR č. 1264 ve znění č. 1295 (do 10.01.2021)
Prodlouřžení a úprava krizových opatření:
- Usnesení Vlády ČR č. 1332 ve znění č. 1341 (do 26.12.2020)
- Usnesení Vlády ČR č. 1334 ve znění č. 1341 (do 26.12.2020)

Usnesení vlády ČR č. 1374 24.12.2020  ANO  
137 23.12.2020 KO

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 22.01.2021)

Usnesení vlády ČR č. 1373 23.12.2020
až 22.01.2021
NE  
136 21.12.2020 KO Pravidla pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení Usnesení vlády ČR č. 1370 22.12.2020 ANO  
135 21.12.2020 MO Povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN MZDR 60890/2020-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
01.01.2021 ANO  
134 21.12.2020 MO Povinnost hlásit očkování do ISIN MZDR 60876/2020-1 /MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
27.12.2020 ANO  
133 21.12.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1371 
22.12.2020 NE MZDR 46953/2020-4/MIN/KAN
132 21.12.2020 OO Zákaz letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska MZDR 60510/2020-1/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1372
21.12.2020 od 12:00 NE MZDR 60510/2020-2/MIN/KAN
131 20.12.2020 OO Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky

MZDR 20599/2020-45/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1372 

20.12.2020 od 15:30 NE MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN
130 18.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN 21.12.2020 NE MZDR 20599/2020-48/MIN/KAN
129 17.12.2020 KO Změna krizových opatření o omezení maloobchodu a služeb a omezení volného pohybu osob Usnesení vlády ČR č. 1341 18.12.2020 ANO  
128 14.12.2020 MO Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN 16.12.2020 až 15.1.2021 ANO  
127 14.12.2020 OO Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN 18.12.2020 NE MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN
126 14.12.2020 KO Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1336 16.12.2020 ANO  
125 14.12.2020 KO Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1335 21.12.2020 až 23.12.2020 NE  
124 14.12.2020 KO Krizové opatření o omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1334
Usnesení vlády ČR č. 1341
Usnesení vlády ČR č. 1374
18.12.2020 až 26.12.2020 NE  
123 14.12.2020 KO Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 Usnesení Vlády ČR č. 1333 15.12.2020 ANO  
122 14.12.2020 KO Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1332
Usnesení vlády ČR č. 1341
Usnesení vlády ČR č. 1374
18.12.2020 až 26.12.2020 NE  
121 14.12.2020 KO Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem Usnesení Vlády ČR č. 1325 16.12.2020 NE Usnesení vlády ČR č. 1370
120 11.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN 14.12.2020 NE MZDR 20599/2020-44/MIN/KAN
119 10.12.2020 KO Prodloužení stávajících krizových opatření
Úprava konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1290)
Usnesení Vlády ČR č. 1295 12.12.2020 až 23.12.2020 NE  
118 10.12.2020 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 23.12.2020)  Usnesení Vlády ČR č. 1294 10.12.2020 až 23.12.2020 NE  
117 07.12.2020 MO Pravidla pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN 18.12.2020 až 15.01.2021 NE  MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
116 07.12.2020 MO Zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-43/M IN/KAN 08.12.2020 ANO  
115 07.12.2020 KO Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1023, 1048, 1226) Usnesení Vlády ČR č. 1292 10.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
114 07.12.2020 KO Změna krizového opatření o provádění periodických zdravotních prohlídek Usnesení Vlády ČR č. 1291 08.12.2020 ANO  
113 07.12.2020 KO Zákaz konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje
Usnesení Vlády ČR č. 1290
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení Vlády ČR č. 1333
09.12.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 23.12.2020
NE Usnesení Vlády ČR č. 1332
112 04.12.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-41 /MIN/KAN 07.12.2020 NE MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN
111 30.11.2020 KO Omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1264
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení vlády ČR č. 1374
05.12.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 10.01.2021
ANO  
110 30.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení od 07.12.2020 Usnesení Vlády ČR č. 1263
Usnesení Vlády ČR č. 1295
07.12.2020 až 23.12.2020 NE  Usnesení Vlády ČR č. 1335
109 30.11.2020 KO Zákaz konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1262
Usnesení Vlády ČR č. 1295
03.12.2020 až 12.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1290
108 30.11.2020 MO Antigenní testování – pedagogičtí pracovníci MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN 04.12.2020 až 18.12.2020 NE  
107 30.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN 03.12.2020 NE MZDR 15757/2020-43/M IN/KAN
106 30.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN 03.12.2020 NE  MZDR 20599/2020-43/MIN/KAN
105 27.11.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN 30.11.2020 NE MZDR 20599/2020-41 /MIN/KAN
104 23.11.2020 KO Úprava pracovní povinnosti studentů (tj. Usnesení Vlády ČR č. 1023, 1048, 1027)
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 07.12.2020
Usnesení Vlády ČR č. 1226
Usnesení Vlády ČR č. 1292
25.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
103 23.11.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1227
24.11.2020 NE  MZDR 46953/2020-3/MIN/KAN
102 23.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN 24.11.2020 až 03.12.2020 NE MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN
101 20.11.2020 MO Nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc MZDR 51822/2020-1 /MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
23.11.2020 ANO  
100 20.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
21.11.2020 NE MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN
99 20.11.2020 MO Antigenní testování – zaměstnanci MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
21.11.2020 po dobu trvání NS ANO  
98 20.11.2020 MO Antigenní testování – klienti MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203  
21.11.2020 až 04.12.2020 NE  
97 20.11.2020 MO Antigenní testování – zaměstnanci sociálních služeb, týdenních stacionářů a sociálních služeb poskytujících osobní asistenci MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1203 
21.11.2020 po dobu trvání NS ANO  
96 20.11.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1202
Usnesení Vlády ČR č. 1295
Usnesení vlády ČR č. 1374
23.11.2020 až 12.12.2020
prodlouženo do 26.12.2020
NE  
95 20.11.2020 KO Zákaz maloobchodního projede a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1201 23.11.2020 až 12.12.2020 NE  
94 20.11.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1200 23.11.2020 až 12.12.2020 NE  
93 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1199 30.11.2020 až 12.12.2020 NE  
92 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1198 25.11.2020 až 29.11.2020 NE  
91 20.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1197 23.11.2020 až 24.11.2020 NE  
90 20.11.2020 KO Prodloužení stávajících krizových opatření Usnesení Vlády ČR č. 1196 20.11.2020 až 7.12.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1263  
89 20.11.2020 KO Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 12.12.2020) Usnesení Vlády ČR č. 1195 20.11.2020 až 12.12.2020 NE  
88 16.11.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1192
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
87 16.11.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1191
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
86 16.11.2020 KO Omezení volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1190
Usnesení Vlády ČR č. 1196
18.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
85 16.11.2020  KO Zajištění kritické infrastruktury Usnesení Vlády ČR č. 1185 17.11.2020 ANO   
84 16.11.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN 18.11.2020 až 20.11.2020 NE  
83 13.11.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-36/MIN/KAN 16.11.2020 NE MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN
82 16.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN 17.11.2020 až 3.12.2020 NE MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN
81 03.11.2020 KO Poskytnutí a distribuce SHR – OOP zařízením některých typů sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1147 03.11.2020 ANO  
80 03.11.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1148
09.11.2020 NE  
79 03.11.2020 MO Antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1149
04.11.2020 (09.11.2020) po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN
78 03.11.2020 MO Antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1149
04.11.2020 po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN
77 02.11.2020 MO Antigenní testování a použití OOP – zaměstnanci MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN
Usnesení Vlády ČR č. 1141
04.11.2020 (09.11.2020) po dobu trvání NS NE MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN
76 02.11.2020 MO Antigenní testování – klienti 04.11.2020 NE MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
75 02.11.2020 KO Změna krizových opatření o zákazu volného pohybu osob (usnesení č. 1113) a o zákazu maloobchodního prodeje a služeb (usnesení č. 1116) Usnesení Vlády ČR č. 1142 04.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1190
Usnesení Vlády ČR č. 1192
74 02.11.2020 KO Zajištění antigenních testů pro zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19 v zařízeních sociálních služeb a v zdravotnických zařízeních Usnesení Vlády ČR č. 1143 02.11.2020    
73 30.10.2020 KO  Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem Usnesení Vlády ČR č. 1117 09.11.2020 ANO  
72 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1116 04.11.2020 až 20.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1192
71 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1115
Usnesení Vlády ČR č. 1196
04.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 5.12.2020
NE Usnesení Vlády ČR č. 1264
70 30.10.2020 KO  Prodloužení krizového opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1114
Usnesení Vlády ČR č. 1196
04.11.2020 až 20.11.2020
prodlouženo do 22.11.2020
NE  
69 30.10.2020  KO  Prodloužení krizového opatření o zákazu volného pohybu osob Usnesení Vlády ČR č. 1113 04.11.2020 až 20.11.2020  NE  
68 30.10.2020  KO  Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1112 02.11.2020 až 20.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1191
67 30.10.2020 KO  Doplnění krizového opatření o omezení provozu a služeb Usnesení Vlády ČR č. 1111
Usnesení Vlády ČR č. 1103
31.10.2020 až 03.11.2020 NE  
66 30.10.2020  KO  Provoz datových schránek zdarma Usnesení Vlády ČR č. 1110 02.11.2020 po dobu trvání NS ANO  
65 30.10.2020 KO  Určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků Usnesení Vlády ČR č. 1109
Usnesení Vlády ČR č. 1196
02.11.2020 až 29.11.2020 NE  
64 30.10.2020 KO  Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (do 20.11.2020)  Usnesení Vlády ČR č. 1108 04.11.2020 až 20.11.2020 NE  
63 30.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o provádění antigenních testů poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1118
MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN
04.11.2020 NE MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN
62 26.10.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami Usnesení Vlády ČR č. 1103
Usnesení Vlády ČR č. 1111
28.10.2020 až 03.11.2020 NE  
61 26.10.2020 KO Zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkami
Nařízení home office a další doporučení zaměstnavatelům
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Usnesení Vlády ČR č. 1102 28.10.2020 až 03.11.2020 NE  
60 26.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o organizačních opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1101
Příloha
MZDR 46953/2020-1/MIN/KAN
26.10.2020 NE MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN 
59 26.10.2020 MO Usnesení vlády k MO MZ ČR o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče Usnesení Vlády ČR č. 1100
Příloha
MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN

26.10.202028.10.2020
ANO  
58 21.10.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 1080 22.10.2020 až 03.11.2020 NE  
57 21.10.2020 KO Zákaz maloobchodního prodeje s výjimkami Usnesení Vlády ČR č. 1079 22.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1103
56 21.10.2020 KO
Zákaz a omezení svobody pohybu a pobytu osob
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Doporučení zaměstnavatelům
Usnesení Vlády ČR č. 1078 22.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1102
55 19.10.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN 21.10.2020 NE MZDR 15757/2020-39/MlN/KAN
54 19.10.2020 MO Nařízení poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelům sociálních služeb MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN 21.10.2020 ANO  
53 19.10.2020 MO Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN 21.10.2020 NE MZDR 12087/2020-5/MIN/KAN 
52 16.10.2020 KO Pracovně lékařské služby Usnesení Vlády ČR č. 1049
Příloha 
19.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 54
Příloha
51 12.10.2020 MO Krajští koordinátoři intenzivní péče MZDR 42467/2020-1 /MIN/KAN 14.10.2020 ANO  
50 12.10.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN 13.10.2020 NE MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN
49 12.10.2020 KO Pověření škol k zajištění péče o děti pracovníků IZS a dalších Usnesení Vlády ČR č. 1033 14.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1109
48 12.10.2020 KO Zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb Usnesení Vlády ČR č. 1029 12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1325
47 12.10.2020 KO Zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1028 12.10.2020 ANO  
46 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1027
Usnesení Vlády ČR č. 1026
12.10.2020 NE  Usnesení Vlády ČR č. 1336
45 12.10.2020 KO Zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek po dobu trvání nouzového stavu Usnesení Vlády ČR č. 1026 12.10.2020 ANO  
44 12.10.2020 KO Pracovní povinnost žáků a studentů k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a zajištění činnosti OOVZ po dobu trvání nouzového stavu
Příloha - Seznam páteřních nemocnic
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 16.10.2020
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 23.10.2020
Úprava pracovní povinnosti studentů ze dne 07.12.2020

Usnesení Vlády ČR č. 1023
Příloha
Usnesení Vlády ČR č. 1048
Usnesení Vlády ČR č. 1026
Usnesení Vlády ČR č. 1292
12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1336
43 12.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení Usnesení Vlády ČR č. 1022 14.10.2020 až 01.11.2020 NE  
42 12.10.2020 KO kaz a omezení konání hromadných akcí a vybraných služeb Usnesení Vlády ČR č. 1021 14.10.2020 až 03.11.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1078
41 08.10.2020 KO kaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb (vč. podmínek pro přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení) Usnesení Vlády ČR č. 998 09.10.2020 až 25.10.2020 NE  
40 08.10.2020 KO Omezení provozu škol a školských zařízení
Zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání dne 26. - 27.10.2020
Usnesení Vlády ČR č. 997 12.10.2020 až 25.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1022 
39 08.10.2020 KO kaz a omezení konání hromadných akcíOmezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb
Omezení práva pokojně se shromažďovat
Usnesení Vlády ČR č. 996 12.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 1021 
38 08.10.2020 KO Zákaz a omezení konání hromadných akcíOmezení svobody pohybu a pobytu osob
- omezení provozoven a provozů služeb
Usnesení Vlády ČR č. 995 09.10.2020 až 11.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 996
37 08.10.2020 KO Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů Usnesení Vlády ČR č. 994 12.10.2020 až 25.10.2020, 23:59 NE Usnesení Vlády ČR č. 1080
36 02.10.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN 05.10.2020 NE  
35 02.10.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN 05.10.2020 NE MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN
34 02.10.2020 MO Omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  
33 02.10.2020 MO Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN 05.10.2020 ANO  
32 30.09.2020 KO Omezení volného pohybu osob
- zákaz a omezení hromadných akcí
- omezení provozoven a provozů služeb
Usnesení Vlády ČR č. 958 05.10.2020 až 18.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 995
31 30.09.2020 KO Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 na dobu 30 dní Usnesení Vlády ČR č. 957 05.10.2020 ANO Usnesení Vlády ČR č. 1108
30 25.09.2020 MO K hlášení některých poskytovatelů sociálních služeb do ISIN MZDR 41136/2020-1/MlN/KAN 25.09.2020 ANO  
29 24.09.2020 MO Izolace a karanténa MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN 25.09.2020 ANO  
28 23.09.2020  MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN 24.09.2020 až 07.10.2020 NE MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN
27 23.09.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN 24.09.2020 až 07.10.2020 NE Usnesení Vlády ČR č. 958
26 22.09.2020 N KHS č. 3/2020 pro okres Cheb - přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole KHSKV 11278/2020/SPR-S10 23.09.2020
31.10.2020
NE  
25 18.09.2020 N KHS č. 2/2020 pro okres Cheb - nošení ochranných prostředků dýchacích cest na akcích s účastí více než 100 osob ve venkovních prostorech KHSKV 11117/2020/SPR-S10 21.09.2020 ANO  
24 18.09.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN 21.09.2020 NE MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN
23 18.09.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN 21.09.2020 NE MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN
22 17.09.2020 MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN 19.09.2020 NE MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN
21 17.09.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN 18.09.2020 NE MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN
20 16.09.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN 18.09.2020 NE MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN
19 15.09.2020 MO Nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření MZDR 39255/2020-1/MIN/KAN 17.09.2020 ANO  
18 09.09.2020 MO Nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN 10.09.2020 NE MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN
17 08.09.2020 N KHS č. 1/2020 pro Františkovy Lázně a Slatinu u Františkových Lázní KHSKV 10598/2020/RED-S10 10.09.2020 ANO  
16 01.09.2020 MO Organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb MZDR 36813/2020-2/MIN/KAN 02.09.2020 NE MZDR 36813/2020-3/MIN/KAN 
15 01.09.2020 MO Organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků MZDR 36813/2020-1/MIN/KAN 02.09.2020 ANO  
14 31.08.2020 MO Zákaz a omezení hromadných akcí MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN 01.09.2020 NE MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN
bod I./2. nahrazen MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN 
13 24.08.2020 MO Izolace a karanténa MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN 01.09.2020 NE MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN
12 24.08.2020 OO Omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-25/MIN/KAN 25.08.2020 NE MZDR 20599/2020-30/MIN/KAN
11 24.08.2020 S Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 MZDR 20599/2020-26/MIN/KAN 25.08.2020 NE MZDR 20599/2020-31/MIN/KAN
10 19.08.2020 MO Omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN 01.09.2020 ANO  
9 25.06.2020 MO Omezení provozoven a provozů služeb MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN 01.07.2020 ANO  
8 25.05.2020 MO Elektronické žádanky v prostředí NZIS
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 16215/2020-2/MIN/KAN ze dne 17.04.2020)
MZDR 16215/2020-4/MIN/KAN 26.05.2020 ANO  
7 13.05.2020 MO Pracovnělékařské služby MZDR 20020/2020-1/OVZ 13.05.2020 ANO  
6 30.04.2020 MO Nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 18636/2020-1/MIN/KAN 04.05.2020 ANO  
5 24.04.2020 MO Vyčlenění kapacity lůžek v krajích a hl. m. Praze
(Pozn.: toto MO zrušuje MO č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN ze dne 06.04.2020)
MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN 24.04.2020 ANO  
4 22.04.2020 MO Realizace Studie kolektivní imunity MZDR 17206/2020-1/MIN/KAN 23.04.2020 ANO  
3 17.04.2020 MO Chytrá karanténa MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN 20.04.2020 ANO  
2 25.03.2020 MO Nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN 25.03.2020 ANO  
1 19.03.2020 MO Nařízení pro operátory veřejných mobilních komunikačních sítí a banky MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN 19.03.2020, 12.00 ANO  
* Vysvětlivky:
KO krizové opatření Vlády ČR
MO mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
OO ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
R rozhodnutí
S sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR
N KHS nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

Přehled všech usnesení Vlády ČR souvisejících s řešením výskytu koronaviru včetně přijatých usnesení o krizových opatřeních je dostupný ZDE, na webu Vlády ČR.

Přehled všech mimořádných a ochranných opatření je dostupný ZDE, na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, na kterém jsou k dispozici i aktuální krizová opatření přijatá usnesením Vlády ČR.

 

22. ledna 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje