Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Sokolov

Analýza ohrožení obcí na území ORP Sokolov
 Název obce

Odkaz ke stažení mapy ohrožení obce

Podle zákona č. 239/2000 Sb.
Zóny HP, ochranná pásma chovu
Podle zákona č. 224/2015 Sb.
Zóny VHP
Podle zákona č. 254/2001 Sb.
Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní povodní, přívalová povodeň
Podle zákona č. 240/2000 Sb.
Rizika pro která se zpracovávají opatření v KP ORP

Březová

mapa ohrožení obce

Chov – A. Očovan, skot, Rovná   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – AGRO IGM s.r.o., skot, Milíkov Přirozená povodeň Q100 Tisová
Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov Přirozená povodeň Q100 Velká Libava
Chov – Jan Danko – DASO, spol. s r.o., skot, Březová Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – Miroslav Kofroň, Kamenice, skot, Březová Zvláštní povodeň VD Horka
Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina Zvláštní povodeň VD Jesenice
  Zvláštní povodeň VD Skalka

Bukovany

mapa ohrožení obce

Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina     Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie

Citice

mapa ohrožení obce

Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Dasnice

mapa ohrožení obce

Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Dolní Nivy

Chov – Horský statek Abertamy s.r.o., ovce + kozy, Jindřichovice Zóna HP Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zóna energoplynu Přirozená povodeň Q100 Svatava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Horský statek Abertamy s.r.o., ovce, Jindřichovice Přívalové srážky – kritický bod – 5 míst
Chov – Skalický Jiří – LIBNOV, skot, Krajková

Dolní Rychnov

Chov – Jan Danko – DASO, spol. s r.o., skot, Březová   Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Miroslava Kofroň, Kamenice, skot, Březová Zvláštní povodeň VD Horka
Zóna HP ZS Sokolov - Amoniak  Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Habartov

mapa ohrožení obce

Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov   Přirozená povodeň Q100 Libocký potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov Přívalové srážky – kritický bod – 6 míst
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice Zvláštní povodeň VD Horka
Zóna HP ÚV Horka - Chlor  

Horní Slavkov

mapa ohrožení obce

Chov – Jan Danko – DASO, spol. s r.o., skot, Březová   Přirozená povodeň Q100 Stoka Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – NADE s.r.o., skot, Krásno Přirozená povodeň Q100 Teplá
Chov – Statek Lunga s.r.o., skot, Stanovice Přívalové srážky – kritický bod – 6 míst

Chlum Sv. Maří

mapa ohrožení obce

Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov Zvláštní povodeň VD Horka
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Chodov

  Zóna HP Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zóna energoplynu, zóna amoniaku Přirozená povodeň Q100 Chodovský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přirozená povodeň Q100 Tatrovický potok
Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Zvláštní povodeň VD Tatrovice

Josefov

mapa ohrožení obce

Chov – Skalický Jiří – LIBNOV, skot, Krajková   Přirozená povodeň Q100 Svatava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přívalové srážky – kritický bod – 5 míst

Kaceřov

Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice   Přirozená povodeň Q100 Libocký potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov Zvláštní povodeň VD Horka
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice

Krajková

mapa ohrožení obce

Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov   Přirozená povodeň Q100 Svatava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – NATURLAND s.r.o., skot, Luby Přívalové srážky – kritický bod – 5 míst
Chov – Skalický Jiří – LIBNOV, skot, Krajková
Chov – Štefan Salva, skot, Kraslice, Čirá
Zóna HP ÚV Horka - Chlor

Královské Poříčí

mapa ohrožení obce

Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Zóna HP Synthomer, a.s. - propylen Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Krásno

Chov – AGROWILD, prasata, Nová Ves   Přirozená povodeň Q100 Stoka Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – NADE s.r.o., skot, Krásno Přirozená povodeň Q100 Teplá
Chov – Statek Lunga s.r.o., skot, Stanovice

Kynšperk nad Ohří

mapa ohrožení obce

Chov – AGRO IGM s.r.o., skot, Milíkov   Přirozená povodeň Q100 Libocký potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov Přirozená povodeň Q100 Ohře
Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice Přirozená povodeň Q100 Velká Libava
Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina Přívalové srážky – kritický bod – 5 míst
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov Zvláštní povodeň VD Horka
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zóna HP ÚV Nebanice - Chlor Zvláštní povodeň VD Skalka

Libavské Údolí

mapa ohrožení obce

Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov   Přirozená povodeň Q100 Velká Libava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina Zvláštní povodeň VD Jesenice
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice

Loket

mapa ohrožení obce

Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Přirozená povodeň Q100 Stoka
Přirozená povodeň Q100 Teplá
Přívalové srážky – kritický bod – 8 míst
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Lomnice

    Přirozená povodeň Q100 Svatava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo

Nová Ves

Chov – AGROWILD, prasata, Nová Ves   Přirozená povodeň Q100 Teplá Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Ing. Petr Novotný, Poutnov, skot, Teplá Zvláštní povodeň VD Podhora
Chov – NADE s.r.o., skot, Krásno

Nové Sedlo

mapa ohrožení obce

Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Přívalové srážky – kritický bod – 4 místa
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Rovná

mapa ohrožení obce

Chov – A. Očovan, skot, Rovná   Přirozená povodeň Q100 Velká Libava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – AGROWILD, prasata, Nová Ves Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov
Chov – Jan Danko – DASO spol. s r.o., skot, Březová
Chov – Miroslav Kofroň, Kamenice, skot, Březová
Chov – NADE s.r.o., skot, Krásno

Sokolov

mapa ohrožení obce

Chov – Jan Danko – DASO, spol. s r.o., skot, Březová Zóna HP Synthomer, a.s. - propylen Přirozená povodeň Q100 Lobezský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Miroslav Kofroň, Kamenice, skot, Březová Přirozená povodeň Q100 Ohře
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Přirozená povodeň Q100 Svatava
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa
Zóna HP ZS Sokolov - Amoniak   Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Staré Sedlo

mapa ohrožení obce

Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Přívalové srážky – kritický bod – 6 míst
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Svatava

mapa ohrožení obce

    Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přirozená povodeň Q100 Svatava
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Šabina

mapa ohrožení obce

Chov – Černohorský Ivo, skot, Arnoltov   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Stanislav Novák – Šabina, skot, Šabina Přirozená povodeň Q100 Tisová
Chov – V. Křítek, ovce, Horní Pochlovice Přirozená povodeň Q100 Velká Libava
Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Tatrovice

mapa ohrožení obce

mapa ohrožení obce

Chov – Horský statek Abertamy s.r.o., ovce, Jindřichovice Zóna HP Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zóna energoplynu, zóna amoniaku Přirozená povodeň Q100 Tatrovický potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Zvláštní povodeň VD Tatrovice

Těšovice

mapa ohrožení obce

Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Zóna HP Synthomer, a.s. - Propylen Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – SU a.s., skot, Staré Sedlo Zvláštní povodeň VD Horka
Zvláštní povodeň VD Jesenice
Zvláštní povodeň VD Skalka

Vintířov

mapa ohrožení obce

  Zóna HP Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zóna energoplynu, zóna amoniaku Přirozená povodeň Q100 Chodovský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa

Vřesová

mapa ohrožení obce

  Zóna HP Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., zóna energoplynu, zóna amoniaku Přirozená povodeň Q100 Chodovský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přirozená povodeň Q100 Tatrovický potok
Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Zvláštní povodeň VD Tatrovice