Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Ostrov

Analýza ohrožení obcí na území ORP Ostrov
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace
Abertamy Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
  Přívalová povodeň, 3 kritické body Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Boží Dar     Přívalová povodeň, 3 kritické body
Doupovské Hradiště Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Lučiny; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Svatobor; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Hájek Chov hospodářských zvířat:
- ODEŘSKÝ STATEK a,s,, provoz chovu skotu Hroznětín; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Horní Blatná Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
   
Hroznětín Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a,s,, provoz chovu skotu Hroznětín; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Jáchymov Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
  Přívalová povodeň, 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Veseřice
Krásný Les Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Merklín Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
- ODEŘSKÝ STATEK a,s,, provoz chovu skotu Hroznětín; Skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Eliášův potok
Ostrov Chov hospodářských zvířat:
- ODEŘSKÝ STATEK a,s,, provoz chovu skotu Hroznětín; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ZS Ostrov, zóna HP, Amoniak
  Přívalová povodeň, 18 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Jáchymovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Pernink Chov hospodářských zvířat:
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílá Bystřice
Potůčky     Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Černá
Stráž nad Ohří Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; Skot
  Přívalová povodeň, 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Velichov Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Vojkovice Chov hospodářských zvířat:
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; Skot
  Přívalová povodeň, 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bystřice
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice