Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Mariánské Lázně

Analýza ohrožení obcí na území ORP Mariánské Lázně
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace
Drmoul
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích; Skot
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích – Horní Ves; Skot
- Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. - Tři Sekery; Drůbež, Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Lázně Kynžvart
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; Skot
- Agro & Kombinát  spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; Drůbež
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Mariánské Lázně
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích; Skot
  Přívalová povodeň, 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Kosový potok
Přirozená povodeň, Q100 - Úšovický potok
Zvláštní povodeň, VD Mariánské Lázně
Mnichov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- JEKASET Buštěhrad s.r.o. Teplá; Skot
- Petr Novotný Ing. - Poutnov; Skot
   
Ovesné Kladruby
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROKLAD s.r.o. - Ovesné Kladruby; Skot
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Prameny
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. – Nová Ves; Prasata
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Pramenský potok
Stará Voda
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Agro & Kombinát  spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; Drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. – Palič; Skot
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; Skot
- EFB-EKOFARMA BRTNÁ, s.r.o. Dolní Žandov - Brtná; Skot
- Pavel Sýkora – Vysoká (Stará Voda); Skot, prasata
- Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. - Tři Sekery; Drůbež, Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Kosový potok
Teplá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; Skot
- AGROFARMY BEZDRUŽICE s. r. o.; Skot
- AGROKLAD s.r.o. - Ovesné Kladruby; Skot
- EURAGRI  s.r.o. - Pěkovice  ; Skot
- Farma Teplá spol s r.o., Erps Tomáš; Drůbež
- JEKASET Buštěhrad s.r.o. Teplá; Skot
- NB Product s.r.o. – Teplá, Beranov; Skot, prasata
- NB Product s.r.o. – Teplá, Kaldruby; Skot
- Pavlína Dvorská - Hoštěc; Skot
- Petr Novotný Ing. - Poutnov; Skot
- PROBITAS spol. s r.o. - Klášter; Skot
- Tóthová Petra - Šafářské Domky; Skot
  Přívalová povodeň, 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Nezdický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Trstěnice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích; Skot
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích – Horní Ves; Skot
- Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. - Tři Sekery; Drůbež, Skot
    Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Tři Sekery Chov hospodářských zvířat:
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; Skot
- Pavel Sýkora – Vysoká (Stará Voda); Skot, prasata
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích – Horní Ves; Skot
- Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. - Tři Sekery; Drůbež
- Zemědělský dvůr BERBERA s.r.o. - Tři Sekery; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Kosový potok
Valy
mapa ohrožení obce
    Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Kosový potok
Velká Hleďsebe
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích – Horní Ves; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Kosový potok
Vlkovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROKLAD s.r.o. - Ovesné Kladruby; Skot
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce
   
Zádub-Závišín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROKLAD s.r.o. - Ovesné Kladruby; Skot
- Pavel Petr - Stanoviště; Ovce