Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Kraslice

Analýza ohrožení obcí na území ORP Kraslice
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace
Bublava
mapa ohrožení obce  
    Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Jindřichovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
- Josef Maroušek – Rotava (Sluníčko); Ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; Ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Jindřichovice; Ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; Ovce, kozy
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Kraslice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek – Rotava (Sluníčko); Ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); Skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; Skot, ovce
- Štefan Salva - Kraslice, Mlýnská; Skot
  Přívalová povodeň, 17 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bublavský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Kamenný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Oloví
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto, Dolina 12, Krajková; Drůbež
- Jiří Skalický - Libnov; Skot
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- Štefan Salva - Kraslice, Mlýnská; Skot
- XAVEROV, a.s., Dolina, Krajková, Kopecká; Drůbež
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Přebuz
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Rotava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek – Rotava (Sluníčko); Ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Jindřichovice; Ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; Ovce, kozy
- Štefan Salva - Kraslice, Mlýnská; Skot
  Přívalová povodeň, 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava
Přirozená povodeň, Q100 - Svatava
Stříbrná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek – Rotava (Sluníčko); Ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; Ovce, kozy
  Přívalová povodeň, 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Stříbrný potok
Šindelová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Josef Maroušek – Rotava (Sluníčko); Ovce
- NADE, s.r.o. - Smolná; Ovce
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; Ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Jindřichovice; Ovce, kozy
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Šindelová; Ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rotava