Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Karlovy Vary

Analýza ohrožení obcí na území ORP Karlovy Vary
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace
Andělská Hora Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; Skot
    Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Bečov nad Teplou
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGROWILD Nová Ves, s.r.o. – Nová Ves; Prasata
- NADE, s.r.o. - Krásno; Skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Bochov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
- AVENA ALFA s.r.o., Bochov; Skot
- Emil Stašák - Údrč; Skot
- Ing, Pavel Široký – Štědrá, Mostec 12 ; Skot
- Milan Man, Kozlov; Skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; Skot
- Rodinná ekofarma - Jan Hájek (Mirotice); Skot
- Statek Lunga s.r.o. – Dlouhá Lomnice; Skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; Skot
  Přívalová povodeň, 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bochovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Božičany Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Bražec Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o., Bochov; Skot
- Statek Lunga s.r.o. – Dlouhá Lomnice; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; Skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Březová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Černava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; Ovce, kozy
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Čichalov Chov hospodářských zvířat:
- Regent Plus s,r,o, Žlutice, Mokrá; Skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; Skot
- Zemědělské družstvo Horka Čichalov; Skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Dalovice Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. – farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. – farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. – farma Sedlečko; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Děpoltovice Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Mezirolí; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Hory
mapa ohrožení obce
    Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Hradiště Chov hospodářských zvířat:
- Matěj Dudek Valeč, Bělá ; Skot
- Petra Vraná - Stráž nad Ohří; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Malý Hlavákov; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Svatobor; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Chodov Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
   
Chyše Chov hospodářských zvířat:
- Regent Plus s,r,o, Žlutice, Mokrá; Skot
  Přívalová povodeň, 10 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Jenišov     Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Karlovy Vary Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
Únik nebezpečné látky:
- Realistic Aréna, zóna HP, Amoniak
  Přívalová povodeň, 9 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Kolová Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Krásné Údolí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; Skot
- Eva Nováčková – Krásné Údolí, Sedlo; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Kyselka Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Svatobor; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Mírová     Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Chodovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Zvláštní povodeň, VD Tatrovice
Nejdek
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- Horský statek Abertamy, s.r.o. Abertamy  (zimoviště); Ovce
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
- STATEK ŠINDELOVÁ, s.r.o. - Hradecká; Ovce, kozy
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; Skot
  Přívalová povodeň, 11 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Limnice
Přirozená povodeň, Q100 - Rodišovka
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Nová Role Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
  Přívalová povodeň, 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Přirozená povodeň, Q100 - Vlčí potok
Nové Hamry Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; Skot
  Přívalová povodeň, 8 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Otovice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Otročín
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; Skot
- Eva Nováčková – Krásné Údolí, Sedlo; Skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); Skot
- NB Product s.r.o. – Teplá, Beranov; Skot, prasata
- NB Product s.r.o. – Teplá, Kaldruby; Skot
- Pavlína Dvorská - Hoštěc; Skot
- Petr Novotný Ing. - Poutnov; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Podhora
Pila Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
   
Pšov Chov hospodářských zvířat:
- Farma Solany, s.r.o.; Prasata
- Ing, Pavel Široký – Štědrá, Mostec 12 ; Skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; Skot
- Zemědělské družstvo Novosedly – Pšov, velkokapacitní kravín; Skot
- Zemědělské družstvo Novosedly – Víska ; Skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; Skot
  Přívalová povodeň, 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Sadov Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Vitický potok
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Smolné Pece Chov hospodářských zvířat:
- Farma Kubernát s.r.o. – Děpoltovice; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. - Mezirolí; Skot
- Farma Kubernát s.r.o. – Nová Role; Skot, prasata, ovce
- Ing. Lukáš Pohan  – Nejdek, farma Stará Suchá; Skot
- Odeř Agrar k. s., Odeř 40, Hroznětín; Prasata
  Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Stanovice Chov hospodářských zvířat:
- AG Služby - BPS s.r.o. - Kolová; Skot, prasata
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; Skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Stružná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AVENA ALFA s.r.o., Bochov; Skot
- Statek Lunga s.r.o. – Dlouhá Lomnice; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Bražec; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lomnický potok
Šemnice Chov hospodářských zvířat:
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Bor; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Nová Víska; Drůbež
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Sedlečko; Skot
- STATEK BOR ZEOS spol. s r.o. - farma Stráň; Skot, drůbež
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Lučiny; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Svatobor; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Březová
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Zvláštní povodeň, VD Stanovice
Štědrá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Ing, Pavel Široký – Štědrá, Mostec 12 ; Skot
- Milan Man, Kozlov; Skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; Skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; Skot
- Zemědělské družstvo Novosedly – Pšov, velkokapacitní kravín; Skot
- Zemědělské družstvo vlastníků Manětín; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Teplička Chov hospodářských zvířat:
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Teplá
Toužim
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; Skot
- Česká drůbež s.r.o, Toužim, Farma Toužim, Sídliště 403, Toužim; Drůbež
- Eva Nováčková – Krásné Údolí, Sedlo; Skot
- Farma Teplá spol s r.o., Erps Tomáš; Drůbež
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); Skot
- Josef Chára, Chýše - farma Toužim; Skot
- Milan Man, Kozlov; Skot
- NB Product s.r.o. – Teplá, Beranov; Skot, prasata
- NB Product s.r.o. – Teplá, Kaldruby; Skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; Skot
- PROBITAS spol. s r.o. - Klášter; Skot
- Rodinná ekofarma - Jan Hájek (Mirotice); Skot
- Tóthová Petra - Šafářské Domky; Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Úterský potok
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Útvina
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO Otročín a.s. - Otročín; Skot
- Česká drůbež s,r,o, Toužim, Farma Toužim, Sídliště-čp,403, Toužim; Drůbež
- Eva Nováčková – Krásné Údolí, Sedlo; Skot
- František Sekáč - Toužim (Kosmová); Skot
- Josef Chára, Chýše - farma Toužim; Skot
- Milan Man, Kozlov; Skot
- Rodinná ekofarma - Jan Hájek (Mirotice); Skot
- Statek Lunga s.r.o. - Stanovice - Hlinky; Skot
- Vladimír Vaňousek - Javorná; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Valeč Chov hospodářských zvířat, Matěj Dudek Valeč, Bělá ; Skot
Chov hospodářských zvířat, TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
Chov hospodářských zvířat, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; Skot
Chov hospodářských zvířat, Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Malý Hlavákov; Skot
  Přívalová povodeň, 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Blšanka
Verušičky
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Emil Stašák - Údrč; Skot
- Matěj Dudek Valeč, Bělá ; Skot
- Regent Plus s,r,o, Žlutice, Mokrá; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. - Albeřice; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Malý Hlavákov; Skot
- Zemědělské družstvo Horka Čichalov; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vrbice Chov hospodářských zvířat:
- Matěj Dudek Valeč, Bělá ; Skot
- Regent Plus s,r,o, Žlutice, Mokrá; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p. – Malý Hlavákov; Skot
- Zemědělské družstvo Horka Čichalov; Skot
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Vysoká Pec
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Vlastimil Pokluda - Vysoká Pec - Rudné; Skot
  Přívalová povodeň, 4 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Rolava
Žlutice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Emil Stašák - Údrč; Skot
- Ing, Pavel Široký – Štědrá, Mostec 12 ; Skot
- Palivec Pavel - Sovolusky; Skot
- Regent Plus s,r,o, Žlutice, Mokrá; Skot
- REGENT PLUS Žlutice spol. s r.o.; Skot
- TFARMA spol. s r.o. - Věrušičky; Skot
- Zemědělské družstvo Horka Čichalov; Skot
- Zemědělské družstvo Novosedly – Pšov, velkokapacitní kravín; Skot
- Zemědělské družstvo Novosedly – Víska ; Skot
  Přívalová povodeň, 5 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Malá Trasovka
Přirozená povodeň, Q100 - Ratibořský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Střela
Přirozená povodeň, Q100 - Velká Trasovka
Zvláštní povodeň, VD Žlutice
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie