Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Cheb

Analýza ohrožení obcí na území ORP Cheb
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace
Dolní Žandov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; Skot
- AGRO - IGM s.r.o. -Těšov; Skot
- Agro & Kombinát  spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; Drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. – Milíkov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. – Palič; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. - Velká Šitboř; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; Skot
- EFB-EKOFARMA BRTNÁ, s.r.o. Dolní Žandov - Brtná; Skot
- Pavel Sýkora – Vysoká (Stará Voda); Skot, prasata
  Přívalová povodeň - 7 kritických míst Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Františkovy Lázně
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- Rolnická Skalná s.r.o. -  Skalná, Starý Rybník; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; Drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; Drůbež
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň - VD Skalka
Cheb
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; Drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna HP, Chlor
- ZS Cheb, zóna HP, Amoniak
  Přívalová povodeň - 13 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Břehnický potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Křižovatka
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná s.r.o. - Vackov; Skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; Skot
- SPO - ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
  Přívalová povodeň - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Libá
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; Drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; Drůbež
  Přívalová povodeň - 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libský potok
Lipová
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Agro & Kombinát  spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; Drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. – Milíkov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. – Palič; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. - Velká Šitboř; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
- EFB-EKOFARMA BRTNÁ, s.r.o. Dolní Žandov - Brtná; Skot
- Pavel Sýkora – Vysoká (Stará Voda); Skot, prasata
  Přívalová povodeň, 7 kritických míst
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Luby Chov hospodářských zvířat:
- Farmy Plesná s.r.o. - Vackov; Skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); Skot
- RVES BUBLAVA, s.r.o. - Bublava; Skot, ovce
- SPO - ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Milhostov Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; Skot
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; Skot
- Václav Křítek – Kaceřov, Horní Pochlovice; Ovce
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Milíkov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; Skot
- AGRO - IGM s.r.o. -Těšov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. – Milíkov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. - Velká Šitboř; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Nebanice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; Skot
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; Skot
- Václav Křítek – Kaceřov, Horní Pochlovice; Ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Nový Kostel Chov hospodářských zvířat:
- Darek Šupka - Kaceřov; Skot
- Farmy Plesná s.r.o. - Vackov; Skot
- Jiří Skalický - Libnov; Skot
- MORAVIA ZL Cheb spol. s r.o. - Milhostov; Skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); Skot
- SPO - ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
- XAVEROV, a.s., Dolina, Krajková, Kopecká; Drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Horka, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 4 kritická místa
Přirozená povodeň, Q100 - Libocký potok
Přirozená povodeň, Q100 - Lubinka
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Zvláštní povodeň, VD Horka
Odrava
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
- Václav Křítek – Kaceřov, Horní Pochlovice; Ovce
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Horka
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Zvláštní povodeň, Skalka
Okrouhlá Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. -Těšov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. – Milíkov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. - Velká Šitboř; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
  Přirozená povodeň, Q100 - Odrava Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Plesná Chov hospodářských zvířat:
- ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., Plesná; Drůbež
- Farmy Plesná s.r.o. - Vackov; Skot
- Naturland s.r.o. - Luby (Opatov); Skot
- SPO - ZEM Nový Kostel s.r.o. - Nový Kostel; Skot, drůbež
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; Skot
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Pomezí nad Ohří Chov hospodářských zvířat:
- GASFARM s.r.o, Pelhřimov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; Drůbež
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Poustka Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Klest; Drůbež
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; Drůbež
  Přirozená povodeň, Q100 - Slatinný potok
Skalná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., Plesná; Drůbež
- Rolnická Skalná s.r.o. -  Skalná, Starý Rybník; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Sázek
Třebeň
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
- Rolnická Skalná s.r.o. -  Skalná, Starý Rybník; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Ohře
Zvláštní povodeň, VD Skalka
Tuřany
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. -Těšov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. – Milíkov; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s. r.o. - Velká Šitboř; Skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov, s.r.o. – Okrouhlá; Skot
- David Bitto - Nebanice; Drůbež
Únik nebezpečné látky:
- ÚV Nebanice, zóna HP, Chlor
  Přívalová povodeň, 1 kritický bod
Přirozená povodeň, Q100 - Lipoltovský potok
Přirozená povodeň, Q100 - Odrava
Zvláštní povodeň, VD Jesenice
Velký Luh
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o., Plesná; Drůbež
- Farmy Plesná s.r.o. - Vackov; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka - Křižovatka; Skot
- Zemědělské družstvo Křižovatka – Nová Ves (u seníku); Skot
  Přívalová povodeň, 3 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Plesná
Vojtanov Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- Rolnická Skalná s.r.o. -  Skalná, Starý Rybník; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; Drůbež
  Přívalová povodeň, 2 kritické body