Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Aš

Analýza ohrožení obcí na území ORP Aš
Obec Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb.
hrozby mající potenciál způsobit vznik krizové situace

mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; Skot
Únik nebezpečné látky:
- Petainer Czech Holdings, s.r.o., zóna HP, Amoniak
  Přívalové srážky - 7 kritických bodů
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov
Migrační vlny velkého rozsahu
Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
Extrémní vítr
Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
Epidemie
Hazlov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- PG Hazlov; Skot
- ZEPHYR Františkovy Lázně, s.r.o. - Poustka; Drůbež
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Hranice
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Farma Trojmezí s.r.o. - Trojmezí; Skot
  Přívalové srážky, 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Hranický potok
Krásná
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; Skot
  Přívalové srážky - 3 kritické body
Podhradí
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- Biohovězí s.r.o. - Dolní Paseky; Skot
  Přívalové srážky - 2 kritické body
Přirozená povodeň, Q100 - Bílý Halštrov