Pravidla pro povinné nošení roušek platná od 18. září 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR reaguje na zhoršující se epidemiologickou situaci a zpřísňuje pravidla pro povinné nošení roušek.

S účinností od 18. září 2020 od 0:00 hod. do odvolání se mění pravidla nošení roušek

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • v prostředcích veřejné dopravy.

Změny ve výjimkách z této povinnosti:

  • povinnost nošení roušek se rozšiřuje na všechny prostory škol a platí pro II. stupeň základních škol, střední a vysoké školy, přičemž výjimku má I. stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod.,
  • ve vnitřních provozovnách stravovacích služeb se zpřesňuje používání roušek. Zákazníci nemusejí mít roušku jen v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů za splnění podmínky, že současně během konzumace sedí u stolu,
  • úplný výčet aktuálně platných výjimek z této povinnosti vyjmenovává mimořádné opatření, viz odkaz níže.

 Plné znění mimořádného opatření je dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

 

17. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje