Povolené činnosti a provozy od 22. června a 1. července 2020

Epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví se vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci shodla na dalším uvolňování protikoronavirových opatření s platností od pondělí 22. června. Jedná se o  zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest kromě vybraných regionů, navýšení kapacity pro konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň. 

Od 22. června se povoluje

Konání veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5 000 osob ve stejný čas (za splnění podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím – toalety, občerstvení, vchod apod. a s maximálním počtem 1 000 osob na jeden sektor)
 • divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas 
 • svatby s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas
 • bohoslužby s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas 
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 1 000 osob ve stejný čas 
 • přítomnost nejvýše 1 000 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích
 • provoz i nízkoteplotních saun
 • přítomnost neomezeného počtu osob v rámci skupinových léčebných procedur v lázeňských zařízeních
 • poskytovat služby v jídelně lázeňských zařízení bez omezení 

Od 1. července 2020 se povoluje

 • přítomnost osob v prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou
 • odložení roušky, resp. zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jiné ochrany úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech, povinnost nošení roušek zůstane výhradně v lokálních ohniscích:

Rouška 1.7.2020.jpg

Přehled všech vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví naleznete na webu MZ ČR.