Plán dalšího rozvolňování protiepidemických opatření

Dne 22. dubna 2021 Vláda ČR projednala plán dalšího rozvolňování, který bude záviset na počtu nově nakažených na 100 000 osob za posledních sedm dnů

První fáze rozvolňování už byla spuštěna 12. dubna uvolněním části maloobchodu a služeb či částečným otevřením škol a mateřských školek a bude pokračovat od pondělí 26. dubna, kdy se v krajích s nejnižším výskytem nových výskytů covid-19 v populaci otevřou zcela mateřské školy a dětské skupiny. K původně avizovaným Karlovarskému a Královéhradeckému nově přibude i kraj Plzeňský.

Další rozvolnění Ministerstvo zdravotnictví plánuje v případě příznivého vývoje epidemie na pondělí 3. května a další kroky v rozvolňování budou podle plánu ministerstva možné za situace, kdy se epidemická situace setrvale dostane pod hranici 100 záchytů na 100 000 obyvatel týdně. Pak by se mohly otevřít všechny ostatní služby za přísných hygienických podmínek a povolena bude praktická výuka na všech vysokých školách za podmínky testování a ochrany dýchacích cest.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.

BALÍČEK 1

Předložení ke schválení vládě: již schválený vládou a částečně realizovaný

Realizace: od 12. dubna, další fáze 26. dubna

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: cca 203 tisíc

Obnovené činnosti
 • Obnovení výuky na 1. stupni základních škol v rotačním systému.
 • Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.
 • Obnovení maloobchodu s oblečením a obuví pro děti a papírnictví.
 • Obnovení provozu zoologických a botanických zahrad v omezeném režimu.
 • Obnovení venkovních trhů (pouze potraviny).
 • Obnovení praktické výuky na středních školách (všechny ročníky, 180 tisíc žáků nebo učňů ve střídavém režimu).
 • Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky - 30 tisíc studentů, částečně ve střídavém režimu).
 • Obnovení přístupu do venkovních prostor muzeí a expozic.
Obnovení činností podle vývoje epidemiologické situace

V krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně
Seznam krajů bude aktualizován 1x týdně novelou mimořádného opatření.

 • Zprovoznění mateřských škol, dětských skupin, lesních školek a podobných zařízení
  • Od 26. dubna se jedná o kraj Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský (29 tisíc dětí + návaznost na odpovídající počet jejich rodičů, kterým to umožní návrat do zaměstnání).
  • S tím souvisí ukončení testování předškolních dětí, protože ty jsou v mateřských školách s menšími dětmi promíseny a testování malých dětí není považováno za vhodné.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max. 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

BALÍČEK 2

Předložení ke schválení vládě: plánováno na den 26. dubna

Realizace: plánována od 3. května (nebudou-li k 26. dubna známky zhoršování epidemiologické situace)

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 98 tisíc

Charakteristiky

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy nebude ještě spolehlivě zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu a částečného obnovení I. stupně ZŠ v rotačním systému, může se projevovat též efekt zprovozňování mateřských škol.

Obnovené činnosti
 • 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg. epid. režimem.
  • V krajích, kde je již incidenci pod 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně nyní, dojde k obnovení od 3. května (s odstupem jednoho týdne po MŠ).
  • V ostatních krajích, ve kterých incidence klesne pod 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně k pondělí příslušného týdne, dojde k obnovení od následujícího pondělí (společně s MŠ).
  • Ve všech zbývajících krajích dojde k obnovení v okamžiku celoplošného poklesu pod 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně (společně s MŠ) s výjimkou silně postižených okresů.
 • Služby péče o tělo
  • v režimu 1 poskytující – 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest,
  • s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 • Maloobchod dosud uzavřený (24 % prodejen) 
  • s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně.
 • Venkovní trhy (veškerý sortiment)
  • s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně.
 • Lázně
  • zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (nástup do 90 dnů po infekci) s vyloučením krátkodobých pobytů a omezením zahraničních hostů s přísným hyg. epid. režimem a s podmínkou předložení výsledku testu na Covid-19.
 • Galerie, muzea a památky
  • bez skupinových prohlídek pouze v regionech s incidencí do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně s přísným hyg. epid. režimem.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku
  • pouze v regionech s incidencí do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně
  • ve skupinách max. 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech.
   Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.
 • Provozovny péče o zvířata

BALÍČEK 3

Předložení ke schválení vládě: dle epidemiologické situace (do 100 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně)

Realizace: až dojde k setrvalému poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad 10. - 17. května při příznivém vývoji

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 13 tisíc

Charakteristiky

Rozhodnutí o balíčku padne v době, kdy bude již dobře zhodnocen efekt ukončení nouzového stavu. První balíček limitovaný incidencí, nelze přesně predikovat termín realizace.

Obnovené činnosti
 • Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
 • Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků venku na max. 30 osob.

BALÍČEK 4

Předložení ke schválení vládě: dle epidemiologické situace (do 75 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad ve 2. polovině května při příznivém vývoji, nejméně 1 týden po balíčku 3.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 260 tisíc

Charakteristiky

Balíček přináší značný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji epidemie komplexně posouzeném.

Řešit možnost zavedení systému T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti
 • Divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.
 • Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.
 • Zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.
 • Hotely a penziony na max. 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.
 • Sport venku ve skupinách max. 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.
 • Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
 • Sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků uvnitř na max. 30 osob, venku na max. 50 osob.

BALÍČEK 5

Předložení ke schválení vládě: dle epidemiologické situace (do 50 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně)

Realizace: až dojde k setrvalém poklesu na uvedenou hodnotu, předpoklad je velice nejistý, snad červen - červenec, nejméně 1 týden po balíčku 4.

Kvantifikace v kategorii dotčených podnikatelských subjektů: navíc cca 31 tisíc

Charakteristiky

Balíček přináší výrazný nárůst mezilidských kontaktů a rizika přenosu nákazy, realizovat jen při příznivém vývoji komplexně posouzeném. Řešit možnost doplnění systémem T-N-O (test, prodělaná nemoc, očkování), který by zvýšil bezpečnost balíčku.

Obnovené činnosti
 • Divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem a ochranou dýchacích cest.
 • Kina s omezením a testem.
 • Interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení účastníků uvnitř max 100 osob, venku max 250 osob s ochranou dýchacích cest.

BALÍČEK 6

Předložení ke schválení vládě: dle epidemiologické situace (do 25 nových případů na 100 tis. obyvatel týdně)

Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.

Příloha:

Balíčky pro návrat zpět do normálního života

 

 

23. dubna 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje