Orkán Sabine

Informace o činnosti HZS Karlovarského kraje při řešení následků velmi silného větru v období 9. – 11.02.2020 (stav k 11.02. v 11:00 hodin)

Aktuální situace

V platnosti zůstávají výstrahy, které Český hydrometeorologický ústav aktualizoval dne 10. 2. 2020 v 10:30 pro území Karlovarského kraje a nadále platí i maxima nárazu větru dosažená dne 10. 2. v ranních hodinách, kdy vítr dosahoval v nárazech rychlosti až 134 km/h.

Činnost štábu HZS Karlovarského kraje

Na pokyn řídícího důstojníka HZS Karlovarského kraje byl dne 9. 2. 2020 ve 22:00 svolán štáb HZS Karlovarského kraje a navýšen počet příslušníků KOPIS HZS Karlovarského kraje a na stanicích HZS Karlovarského kraje. Zároveň byly povolány do pohotovosti vybrané jednotky SDH obcí. Štáb HZS Karlovarského kraje průběžně informoval občany o vydané výstraze a aktuální situaci prostřednictvím Bezpečnostního portálu Karlovarského kraje a facebookových stránek HZS Karlovarského kraje.

Štáb HZS Karlovarského kraje průběžně zjišťoval zajištění poskytování základních služeb občanům v kraji. V oblasti zajištění dodávek pitné vody nedošlo k zásadním omezením, pouze k lokálnímu přerušení čerpání pitné vody do vodojemů v důsledku výpadků v dodávkách elektrické energie. Následkem silného větru docházelo k výpadkům v napájení dvou desítek základnových stanic mobilních operátorů, přičemž nebyly hlášeny plošné výpadky v pokrytí území signálem. V popisovaném časovém období byly dočasně uzavírány komunikace I. a II. třídy na území kraje. Dne 11. 2. byla průjezdnost komunikací plně obnovena. Provoz na železnici byl omezen zejména v dopoledních hodinách dne 10. 2. a nadále zůstává uzavřena železniční trať č. 148 v úseku Tršnice – Františkovy Lázně.

V distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byl dne 10. 2. 2020 k 9:00 vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském, Plzeňském a Středočeském kraji. Výpadky v dodávkách elektrické energie postihly desítky obcí Karlovarského kraje a bez elektrické energie bylo v jednu chvíli až 17 000 odběrných míst. Dle aktuálních informací společnosti ČEZ Distribuce, a. s. bude dodávka elektrické energie na území kraje plně obnovena ve večerních hodinách dne 11. 2. Podrobný rozpad počtu odběrných míst bez dodávek elektrické energie během přechodu orkánu Sabine znázorňuje graf č. 1.

Graf. č. 1 Počet odběrných míst bez elektrické energie v období 10. 2. 8:00 až 11. 2. 10:00

Graf. č. 1 Počet odběrných míst bez elektrické energie v období 10. 2. 8,00 až 11. 2. 10,00.jpg

Štáb HZS Karlovarského kraje s ohledem na vývoj meteorologické situace a významné snížení počtu nově hlášených událostí ukončil z rozhodnutí ŘD kraje 10. 2. 2020 v 17:00 svou činnost. Činnost jednotek HZS Karlovarského kraje přešla do normálního režimu dne 11. 2. v 7:00.

Činnost KOPIS HZS Karlovarského kraje

KOPIS HZS Karlovarského kraje přijalo celkem 526 tísňových volání v období přechodu orkánu Sabine přes území Karlovarského kraje.

V období od 9. 2. 22:00 do 11. 2. 11:00 KOPIS HZS Karlovarského kraje eviduje v přímé souvislosti s následky orkánu Sabine jednu mrtvou a dvě zraněné osoby.

Graf. č. 2 Počet odbavených tísňových volání v období 10. 2. 0:00 až 11. 2. 11:00

Graf. č. 2 Počet odbavených tísňových volání v období 10. 2. 0,00 až 11. 2. 11,00.jpg

Činnost jednotek PO

Jednotky PO zasahovaly celkem u 263 událostí tvořené 390 místy zásahu, na jejichž řešení se podílelo 1400 hasičů a nasazeno bylo 384 ks techniky. Naprostá většina zásahů se týkala odstranění padlých stromů a jiných překážek na komunikacích, zajišťování uvolněných střech, řešení následků dopravních nehod a hašení požárů menšího rozsahu.

Zvláštní přístup si vyžádalo řešení následků tragické dopravní nehody u Otročína, kde KOPIS HZS Karlovarského kraje ve spolupráci s operačními středisky policie ve Schwandorfu a Hofu (DE) zajistil německy hovořícího odborníka pro poskytnutí psychosociální pomoci pro zraněnou osobu německé národnosti a její převoz zpět do vlasti.

Graf. č. 3 Počet událostí v Karlovarském kraji v období 9. 2. 22:00 až 11. 2. 11:00

Graf. č. 3 Počet událostí v Karlovarském kraji v období 9. 2. 22,00 až 11. 2. 11,00.jpg

Graf č. 4 Počty událostí po jednotlivých ORP

Graf č. 4 Počty událostí po jednotlivých ORP.jpg

Obr. č. 1 Přehled mimořádných událostí řešených v důsledku orkánu Sabine

Obr. č. 1 Přehled mimořádných událostí řešených v důsledku orkánu Sabine.jpg