Opatření ve zdravotnických a sociálních zařízení a v oblasti školství a státní správy platná od pátku 9. a pondělí 12. října 2020

Vláda ČR v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR omezuje a zakazuje činnost úřadů, škol a návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních

Zdravotnická zařízení s lůžkovou péčí

S účinností od 9. do 25. října 2020 se zakazují návštěvy u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče.

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • návštěvy nezletilých pacientů,
 • návštěvy pacientů s omezenou svéprávností,
 • návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
 • přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení, pokud jsou splněny následující podmínky.

Podmínky pro přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení:

 • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
 • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
 • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
 • třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění Covid-19,
 • třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje).

Sociální zařízení

S účinností od 9. do 25. října 2020 se zakazují návštěvy u uživatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních služeb v pobytové formě.

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • nezletilé uživatele sociálních služeb,
 • uživatele sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • uživatele sociálních služeb se zdravotním postižením,
 • uživatele, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Školy a školská zařízení - opatření účinná od 12. do 25. října

Vysoké školy

zakázána bude přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.

Střední a vyšší odborné školy

zakázána bude i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích s výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých.

Základní školy

Žáci II. stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.

Základní umělecké školy, jazykové školy a školní kluby

zakázán bude provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s výjimkou individuální výuky. A dále bude zakázán provoz středisek volného času a školních klubů.

Zakazuje se zpěv jako součást vzdělávání ve školských zařízeních a školách, s výjimkou mateřských škol.

Zakazují se sportovní činnosti jako součást vzdělávání ve školských zařízeních a školách, s výjimkou mateřských škol a I. stupně základních škol.

Zákaz školní docházky ve dnech 26. a 27. října 2020

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Úřady a instituce

S účinností od 12. do 25. října 2020 se omezují úřední hodiny pro veřejnost na 2 dny v týdnu a 5 hodin za den po dobu následujících 2 týdnů.

 

Odkazy na plné znění krizových opatření dostupných na webu Vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – orgány veřejné moci a správní orgány

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení škol

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 998 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

  

9. října 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje