Opatření proti šíření koronaviru platná pro Karlovarský kraj od 25. července 2020

Od soboty 25. července dochází k zavedení povinnosti nosit roušku na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob.

Na území celé České republiky pro zdravotnická zařízení lůžkové péče a vybraná zařízení sociálních služeb platí následující pravidla

 • Návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho pacienta ve stejný čas,
 • Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění covid-19, např. formou dotazníku,
 • Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci, nelze připustit její přítomnost u pacienta,
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel,
 • Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch prostředkem s virucidním účinkem,
 • Všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem) jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest. S výjimkou:
 • pacientů a uživatelů sociálních služeb,
 • dětí do dvou let věku,
 • osob s poruchou intelektu,
 • kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti,
 • zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
 • dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař.

Odkaz na úplné znění mimořádného opatření.

Na území celé České republiky, s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin platí

Povinnost nošení roušek platí pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas

Odkaz na úplné znění mimořádného opatření.

Na území celé České republiky, s účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin platí

Maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách je stanoven na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. 

 • Maximální povolený počet sektorů je 5.

Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob

Odkaz na úplné znění mimořádného opatření.

Odkazy

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k zavádění roušek na vnitřních akcích a snížení maximálního počtu osob na vnitřních soukromých i veřejných hromadných akcích

Prezentace Ministerstva zdravotnictví k vybraným datům stávající epidemiologické situace

Aktuální opatření na území ČR jsou zveřejňována na webu Ministerstva zdravotnictví

 

24. červenec 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje