Omezení volného pohybu osob na území okresů Cheb a Sokolov

Dne 12. února 2021 začnou platit zpřísněná pravidla pro pohyb osob v okresech Cheb a Sokolov, které jsou v současnosti nejvíce postiženy šířením onemocněním Covid-19. O zavedení regionálně platného krizového opatření rozhodla Vláda ČR na mimořádném jednání ve čtvrtek 11. února 2021.

Od pátku 12. února 2021 platí pro osoby s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresu Cheb či Sokolov zákaz opustit území daného okresu. Stejně tak platí pro osoby, které nemají na území okresu Cheb či Sokolov místo trvalého pobytu nebo bydliště zákaz vstupu, pohybu a pobytu na území těchto okresů.

Výjimky z omezení pohybu na území okresu Cheb a Sokolov

Krizové opatření Vlády ČR stanovuje několik výjimek z tohoto zákazu, mezi které patří například cesty do zaměstnání, zajištění zdravotní péče, služeb a zásobování, veřejné hromadné dopravy, nezbytných cest k lékaři, na úřady či za příbuznými, na svatbu či na pohřeb. Výjimku budou mít také děti, žáci a studenti, kteří mají povolenou prezenční účast na výuce a jejich případný doprovod a osoby, které regiony jen projíždějí.

Lidé, kteří chtějí zákaz porušit z důvodu některé z výjimek, budou muset účel cesty při kontrole doložit.

Úplné znění krizového opatření včetně přehledu všech výjimek je k dispozici na webu Vlády ČR.

Povinné nošení certifikovaných prostředků ochrany dýchacích cest

Vláda ČR zároveň rozhodla, že lidem v těchto okresech při pohybu na veřejných místech, v budovách či MHD nebudou stačit improvizované prostředky ochrany dýchacích cest, ale budou muset používat chirurgické roušky nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95.

Kabinet současně rozhodl, že do postižených regionů pošle celkem jeden milion chirurgických roušek, po půl milionu do Karlovarského a Královéhradeckého kraje. Roušky budou vyskladněny ze zásob Správy státních hmotných rezerv a budou určeny k tomu, aby je hejtmanství zdarma rozdala sociálně slabým občanům v dotčených okresech. Distribuci ochranných roušek zabezpečí Hasičský záchranný sbor ČR.

Důrazné doporučení Vlády ČR zaměstnavatelům

Zaměstnavatelům pak Vláda ČR důrazně doporučila, aby na pracovištích zavedli přísná režimová opatření, která v maximální možné míře zamezí kontaktu mezi zaměstnanci, a co nejvíce využívali práci z domova.

 

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete zde.

 

11. února 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje