Odběrové místo pro testování na Covid-19 v Karlových Varech se stěhuje

Od pondělí 3. srpna 2020 bude odběrové místo pro testování na Covid-19 opět umístěno mimo budovy Karlovarské krajské nemocnice na parkovišti vedle bývalého dětského oddělení ve spodní části nemocničního areálu.

Adresa odběrového místa

Nemocnice Karlovy Vary, Bezručova 1190/19, Karlovy Vary (v dolní části areálu nemocnice)

Provozní doba odběrového místa 

Od pondělí do pátku v době od 8 do 10 hodin

Případná budoucí změna provozní doby bude zohledněna v rezervačním systému, který je dostupný online na adrese uvedené na konci tohoto článku. Pro urychlení administrativy spojené s odběrem je vhodné, aby si samoplátci na vyšetření přinesli s sebou a předložili personálu papír s čitelně uvedeným jménem, bydlištěm, telefonem a rodným číslem.
Na odběry je možné přijet autem nebo přijít pěšky. Pro objednané slouží ke vstupu na odběrové místo brána Karlovarské krajské nemocnice vedoucí ze zatáčky v Bezručově ulici, která je běžně pro veřejnost uzavřena a slouží pouze vozidlům IZS. Nyní zde bude hlídka městské policie se seznamem objednaných osob, kterým umožní vjezd nebo vstup do areálu. 

Vedení nemocnice zároveň apeluje na objednané, aby k vjezdu a vstupu nepoužívali jiné brány z důvodu minimalizace rizika případného šíření nemoci.

Rezervace

Objednávky samoplátců jsou možné pouze prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který zájemci najdou na adrese: https://www.reservio.cz/b/kk-odbery

Pro indikované pacienty se systém nemění, to znamená, že budou nadále objednáváni telefonicky na čísle 602 956 681. Toto číslo není určeno pro samoplátce!

 

1. srpen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje