Od pátku 9. října, pondělí 12. a 19. října 2020 se zpřísňují mimořádná a krizová opatření v reakci na šíření epidemie Covid-19

Vláda ČR v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR omezuje a zakazuje konání hromadných akcí i otevírací dobu restaurací

Omezení svobody pohybu a pobytu s účinností od 9. října 2020

Do nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb lze vstupovat a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry.

Toto omezení se nevztahuje na:
 • osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti.

Zákaz a omezení hromadných akcí

Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci. Od pondělí se ale na ně bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální pro více než 10 osob uvnitř či 20 osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně 20členných skupinkách udržujících alespoň 2metrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

S účinností od 9. října 2020 se nově zakazuje provoz

 • heren a kasin,
 • vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol),
 • umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a
 • veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od 6 do 18 let.

S účinností od 9. října 2020 se nově omezuje

K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u 1 stolku pouze 2 lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně 2 lidí.

Pravidla pro provozovny stravovacích služeb
 • provoz je povolený pouze v době mezi 20:00 a 6:00 (s výjimkou oslavy svatby konané nejpozději následujícího dne, kdy se přítomnost veřejnosti zakazuje v době mezi 00:00 a 06:00),
 • u 1 stolu sedí nejvýše 4 zákazníci (s výjimkou členů domácnosti), příp. lze usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
 • zákaz produkce živé hudby a tance,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.
Pravidla pro provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték
 • provoz je povolený pouze v době mezi 20:00 a 6:00,
 • zákaz produkce živé hudby a tance.
Pravidla pro nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
 • u 1 stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše 2 zákazníci, příp. lze usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 2 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
 • nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost.

Omezení práva pokojně se shromažďovat s účinností od 12. října 2020

Shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.
Zároveň každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

S účinností od 12. října 2020 se navíc zakazují

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy a jiné vzdělávací akce,
 • veletrhy,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od 6 do 18 let (nově se zavádí výjimka činnosti školních družin).

Hromadné akce

Zákaz konání hromadných akcí s účastí:

 • více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb,
 • více než 20 osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti.

Tento zákaz platí také pro bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky.

Tento zákaz se nevztahuje na:
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat.

S účinností od 19. října 2020 se nově omezuje

Svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu, následné oslavy a smuteční hostiny konané nejpozději následujícího dne

Účast na každé z těchto akcí nesmí být vyšší než 30 osob.

Pro tento účel zůstává v platnosti omezení přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 00:00 až 06:00.

 

Odkazy na plné znění krizových opatření dostupných na webu Vlády ČR

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. do 11. října 2020 - omezení hromadných akcí a provozů

Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 – omezení hromadných akcí a provozů

 

8. října 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje