Od čtvrtka 24. září 2020 se rozšiřují protiepidemická opatření u hromadných akcí a ve stravovacích zařízeních

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR omezuje MZ ČR otevírací dobu provozoven stravovacích služeb od 22:00 do 6:00 ráno a upravuje konání hromadných akcí. Účinnost opatření je limitována na 14 dnů a končí 7. října 2020.

Zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 24. září do 7. října 2020

V celé ČR se snižuje limit u hromadných akcí konaných v areálu členěných do sektorů na:

  • 1000 osob, pokud se akce koná uvnitř
  • 2000 osob, pokud se akce koná venku.

Nadále však platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit:

  • 500 osob, pokud se akce koná uvnitř
  • 1000 osob, pokud se akce koná venku.

Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.

Povinné místo k sezení

Od počtu 10 osob, pokud se akce koná uvnitř a 50 osob, pokud se akce koná venku je možné akci konat jen za splnění podmínky, že každý účastník má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

V případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují odstup od ostatních alespoň 2 metry.

Tento zákaz se nevztahuje na:

  • schůze ústavních orgánů,
  • schůze soudů,
  • výstavy nebo trhy a veletrhy.

Omezení provozoven a provozů služeb s účinností od 24. září do 7. října 2020

U stravovacích zařízení je omezena zavírací doba od 22:00 do 6:00 hodin.

Povinné místo k sezení

Nadále platí, že do provozoven bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení. Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je udržován odstup alespoň 1,5 metru, a to s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.

Jídlo nebo pití s sebou

V případě jídla nebo pití s sebou a následné konzumace na místě je nutný odstup od jiných osob alespoň 2 metry kromě členů domácnosti.

Odkazy na plné znění mimořádných opatření, které jsou dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví ČR:

Zákaz a omezení hromadných akcí

Omezení provozoven a provozů služeb

 

23. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje