Od 18. září se zpřísňují protiepidemická opatření při pořádání vnitřních hromadných akcí na stání a ve stravovacích zařízeních

S výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.

Od 18. září 18:00 platí nová pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

Opatření se týká nejen organizovaných akcí, ale také provozoven typu restaurace, bar či klub. Provozovatel nově nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny stravovacích služeb více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.

Zákazníci s přiděleným místem se mohou v roušce pohybovat po provozovně, a je tak možné i nadále pořádat například plesy, taneční a další akce. Každý účastník takové akce však musí mít své místo k sezení.

Od 19. září platí zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi půlnocí a 6. hodinou ranní

Výjimky z tohoto zákazu:

  • provozovny, které neslouží pro veřejnost jako např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních)
  • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb jako jsou provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

Plné znění mimořádného opatření je dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

Plné znění mimořádného opatření je dostupné na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

 

17. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje