Neprojedeme, nezachráníme!

Zachování třímetrové šíře komunikace pro průjezd záchranářské techniky je klíčové pro včasný dojezd na místo události, o životě často rozhodují vteřiny!

Hasiči si samozřejmě uvědomují složitost parkování především v lokalitách sídlišť či historických center měst, pro včasný příjezd na místo mimořádné události je ale bezproblémový průjezd naprosto zásadní. I jediné špatně parkující vozidlo může příjezd záchranářů na místo mimořádné události významně zkomplikovat či zcela znemožnit.

Přitom stačí stačí relativně málo - zachovat 3 metry pro průjezd.

Myslete proto při parkování na zachování 3 metrů pro život!

 

Průjezdnost.jpg