Návod pro poskytnutí pomoci lidem a obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, které zasáhlo ničivé tornádo

Informace pro dobrovolníky a přehled vypsaných finančních sbírek

Aktuální informace sledujte na facebookových stránkách Jihomoravského kraje a Domu kultury Hodonín

 

Nabídku pomoci obcím zasaženým tornádem lze volat nebo elektronicky zasílat přímo na krizovou linku Jihomoravského kraje

800 129 921

Krizová linka Jihomoravského kraje je v provozu nepřetržitě, o víkendu je možné kontaktovat ji v čase 8:00 - 22:00

dobrovolnici@jmk_cz

Finanční sbírky pro přispění lidem postiženým tornádem

Finanční sbírka Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem a obcím postiženým tornádem:

Finanční sbírka JMK

Číslo účtu: 123-3116420297/0100

Pro platby ze zahraničí

IBAN: CZ34 0100 0001 2331 1642 0297

SWIFT: KOMBCZPP

Peníze poputují na zmírnění škodlivých následků na zdraví, majetku a životním prostředí.

Finanční sbírky vypsané humanitárními neziskovými organizacemi a nadacemi

Organizátor sbírky

Číslo účtu

Variabilní symbol

Český červený kříž

333999/2700

2101

Diecézní charita Brno

4211325188/6800

2002

Adra

66888866/0300

390

Diakonie Českobratrské církve evangelické

2100691426/2010

 -

Člověk v tísni

 713271329/0300

 -

Dárcovské SMS

Diakonie

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DIAKONIEPOMOC 30DMS DIAKONIEPOMOC 60DMS DIAKONIEPOMOC 90

Diecézní charita Brno

DMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS DCHB 30DMS DCHB 60DMS DCHB 90

*cena dárcovské SMS je 30, 60 nebo 90 korun

Nadace Via sbírá finanční prostředky prostřednictví portálu Darujme.

Nadační fond pomoci založil sbírkový účet na portálu Znesnáze21.

Informace pro dobrovolníky

Milí dobrovolníci, nastal Váš čas. V obcích zasažených tornádem je potřeba přiložit ruku k dílu. 

Dodržujte, prosím, následujících 5 pravidel - jedině tak bude Vaše pomoc nejefektivnější.

5 pravidel pro dobrovoln

1. Nahlaste se v infocentru

Spojte se s místními nebo se nahlaste v infocentru ve středu obce.

2. Zaparkujte mimo obec

Vezměte spolujezdce, z odstavných ploch už běžte pěšky.

3. Nevozte materiální pomoc

Kromě nářadí pro sebe.

4. Dodržujte bezpečnost

Při práci i pohybu v obci. Mějte pevnou obuv, pracovní oblečení, rukavice.

5. Nevolejte starostům

Mají teď úplně jiné starosti.

Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům!

- Jihomoravský kraj

  

27. června 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje