Mobilní odběrové místo v Pomezí nad Ohří se znovu otevře v sobotu 30. ledna

Karlovarský kraj ve spolupráci s HZS Karlovarského kraje opět zprovozní ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2021 mobilní odběrové místo pro provádění antigenních testů POC na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří

Drive-in mobilní odběrové místo najdou zájemci o antigenní testování prostřednictvím POC testu opět v prostoru bývalé celnice na odstavném parkovišti za čerpací stanicí ARMEX Oil v Pomezí nad Ohří. Při cestě z Karlových Varů je třeba v místě sjet u čerpací stanice MOL a pokračovat směrem na Truckpark k odběrovému místu.

Během provozu tohoto odběrového místa ve dnech 24. a 25. 1. 2021 hasiči provedli a vyhodnotili celkem 737 POC antigenních testů.

Organizace odběru na odběrovém místě

U prvního stanu zájemci o testování vyřídí nezbytnou administrativu a u druhého stanu absolvují antigenní testování. Poté na parkovací ploše počkají přibližně 20 minut na výsledek.

HZS Karlovarského kraje zajistí provoz mobilního odběrového místa v sobotu 30. 1. a v neděli 31. 1. 2021 od 10:00 do 15:00 hodin. V pondělí 1. 2. bude zájemcům o testování sloužit od 4:00 do 14:00 hodin.

Pro odběry na tomto odběrovém místě se neprovádí rezervace termínu.

Změna časového intervalu pro provádění bezplatného POC testu

Podle informací Ministerstva zdravotnictví ČR se mohou lidé, kteří jsou účastni veřejného zdravotního pojištění v ČR, nechat otestovat opakovaně, ale do 30. ledna 2021 nejvýše 1× za 5 dní. Od 1. února 2021 dochází ke změně příslušného mimořádného opatření, kterým se mění interval pro možnost bezplatného provedení testu na 1 x za 3 dny.

Pravidla pro vstup na území Německa

Pro přeshraniční pracovníky stále platí, že musí při cestě do Bavorska předkládat každé 2 dny nový negativní test ne starší 48 hodin. Ti, kteří míří do Saska, musí mít 2 testy týdně.

  

29. ledna 2021 |  Autor: HZS Karlovarského kraje