Informace k překračování vnitřních hranic České republiky (stav k 16. 3. 2020)

Informace vydané Ministerstvem vnitra ČR k provedení krizových opatření týkajících se překračování vnitřních hranic České republiky.

Cestování přes hranice od 16.3.

Německé hranice.jpg

Slovenské hranice.jpg

Polské hranice.jpg

Bližší informace k nařízeným krizovým opatřením a výjimkám z nich nalezneze na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.