Ministerstvo zdravotnictví zavádí periodické zveřejňování Mapy stupňů pohotovosti pro okresy ČR

Stupně pohotovosti na Mapě vyplývají z aktuální epidemiologické situace, přičemž okresy ČR jsou aktuálně převážně bílé, tj. se zanedbatelným rizikem a 9 z nich je zelených, tj. bez rizika komunitního přenosu

Systém hodnocení stupňů pohotovosti podle tzv. Semaforu

V České republice začíná fungovat systém, který označuje jednotlivé okresy podle míry nákazy Covid-19. Systém je rozdělen na 4 stupně rizika, které jsou označené bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou, tzv. semafor:

  • bílá = nulové či zanedbatelné riziko, 
  • zelená = výskyt nákazy bez komunitního přenosu v ČR, 
  • žlutá = počínající komunitní přenos,
  • červená = narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos v ČR.

Obr.: Stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví

Stupne-pohotovosti-CR.png

Periodicita vyhodnocování situace a aktualizace Mapy

Data pro zařazení okresů do jednotlivých rizikových skupin jsou vyhodnocovány vždy v pátek. Mapa podle semaforu tak ukazuje týdenní situaci, nejedná se o online mapu s opatřeními platnými k danému okamžiku. Semafor ukazuje, jaká je situace v regionech a jaké kroky lze případně očekávat. 

Odkaz: Mapa stupňů pohotovosti - aktualizována v týdenních intervalech, vždy v pondělí v poledne

 
6. srpen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje