Ministerstvo zdravotnictví upravilo navýšení kapacity pro hromadné akce od 1. 9. 2020

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. září upravuje pravidla pro hromadné akce vydaná 24. 8. 2020 . 

Povolená kapacita hromadných kulturních, sportovních a jiných akcí

V souladu s vydaným mimořadným opatřením ze dne 31. srpna 2020 je možné u akcí v prostorech překračujících kapacitu 1 000 osob využít zbývající kapacitu prostoru z 50 %. Ostatní protiepidemická pravidla jako je rozdělení prostoru hromadné akce do sektorů nebo povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob zůstávají. 

U akcí konajících se ve vnitřním i vnějším prostoru, který svou kapacitou přesahuje 1 000 osob je možné umožnit vstup do prostoru 1 000 osob a zbývající kapacitu je možné zaplnit z 50 %. 

Příklad: 

  • Koná-li se akce v hale pro 1500 osob, lze obsadit akci až 1250 (tj. 1000 + 500:2) diváky s tím, že budou rozděleni do sektorů po nejvýše 500 osobách. 
  • Pokud se koná akce venku, například na stadionu pro 5 000 diváků, může jí navštívit až 3 000 (tj. 1000 + 4000:2) osob s tím, že budou rozděleny do sektorů po nejvýše 1 000 osobách.
Členění prostor na sektory
Nadále platí, že prostor, ve kterém se tyto akce konají, musí být rozdělený do organizačně oddělených sektorů, přičemž:
  • u vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob, 
  • u venkovních prostor je maximální kapacita sektoru 1 000 osob. 
Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

Mezi vystupujícími (herci, zpěváci, sportovci, přednášející) a diváky musí být zajištěna minimální vzdálenost 2 metry, nebo je nutné použít nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. sklo, plexisklo apod.). Dvoumetrové rozestupy musejí být dodrženy také mezi osobami v sousedních sektorech.

Jedná-li se o akci s živou hudební produkcí uvnitř, není možné zřizovat sektory vymezené pro stání.

Povinná ochrana dýchacích cest

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest zůstávají beze změn. Platí tedy, že na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob budou, s výjimkou osob účinkujících či přednášejících, roušky povinné.

Plné znění mimořádného opatření vydaného dne 31. srpna 2020 s účinností od 1. září 2020 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

 

1. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje