Mimořádné opatření při epidemii na území okresu Cheb – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

Nařízení KHS Karlovarského kraje č. 2/2020 ze dne 18.09.2020

S účinností od 21.09.2020 do odvolání se zakazuje

všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve venkovních prostorech.

Výjimky z tohoto zákazu:

  • děti do 2 let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
  • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
  • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

Ke stažení:

Plné znění Nařízení KHS Karlovarského kraje č. 2/2020 ze dne 18.09.2020.pdf

 

21. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje