Mimořádné opatření při epidemii na území části obce Františkovy Lázně

Nařízení KHS Karlovarského kraje č. 1/2020 ze dne 08.09.2020

S účinností od 10.09.2020 od 07:00 hod. až do odvolání se zakazuje

všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve vnitřních prostorech staveb umístěných v katastrálních územích Františkovy Lázně a Slatina u Františkových Lázní, které jsou:

  1. zařízeními lázeňské léčebně rehabilitační péče,
  2. provozovnami ubytovacích služeb, vyjma ubytoven pro dlouhodobé ubytování,
  3. provozovnami stravovacích služeb,
  4. provozovnami služeb péče o tělo a wellness služeb, umístěnými v zařízeních uvedených pod číslem 1) a 2).

Výjimky z tohoto zákazu:

  • děti do 5 let věku,
  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • dobu při konzumaci jídla a pití v provozovnách stravovacích služeb,
  • dobu při pobytu klientů na pokojích v rámci poskytované ubytovací služby,
  • klienty/zákazníky po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí péče/služby ve výše uvedených provozovnách, která svou povahou přímo vylučuje možnost zakrytí dýchacích cest (nos, ústa).
Ke stažení:
Plné znění Nařízení KHS Karlovarského kraje č. 1/2020 ze dne 08.09.2020.pdf

 

8. září 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje