Mimořádná opatření a aktuální situace COVID-19 k 1. červenci 2020

Epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví se vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci shodla na dalším uvolňování protikoronavirových opatření.

Uvolňování mimořádných opatření k 1. červenci 2020

Provozovny stravovacích služeb

Ruší se plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.) v čase 23:00 – 6:00 hodin.

Ochranné prostředky dýchacích cest bránící šíření kapének

Na většině území republiky se ruší povinnost nosit roušky a jiné ochranné prostředky dýchacích cest. Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstává ve zdravotnických a sociálních zařízeních a tato povinnost platí i nadále pro agentury domácí péče.

Skórovací systém pro hodnocení lokálního regionálního rizikového vývoje v ČR

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky připravilo skórovací systém pro hodnocení lokálního regionálního rizikového vývoje. Systém je promítnut do mapy, kterou bude ministerstvo zdravotnictví průběžně aktualizovat na webu koronavirus.mzcr.cz. Podobný systém je aplikovatelný na jakoukoliv epidemii infekčního onemocnění. Jednotlivé stupně identifikují míru rizika nákazy v daném regionu a determinují povinná protiepidemická opatření nařízená místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví v daném regionu.

Sledují se jak okamžité změny v porovnání s hodnotami z předchozího dne, pozitivní případy ve zranitelné populaci ve věku 65+ let a nárůst počtu hospitalizovaných, tak i sedmidenní trend. Rizikové skóre je hodnoceno na škále 0 – 10. Nula znamená nulový aktuální výskyt nemoci a desítka nejvyšší riziko, tedy eskalaci výskytu nemoci v čase a rostoucí počty hospitalizací. V současné době je nejvíce zasažena oblast Karvinska, která je na stupni 4-6, což znamená rostoucí trend výskytu a hranici rizika komunitního šíření. V ostatních lokálních ohniscích je v tuto chvíli nízké riziko, ve skóre se pohybují na úrovni 1-3. Jedná se tedy o ojedinělé výskyty bez významného trendu.

Mapa znázorňující aktuální epidemiologickou situaci v jednotlivých regionech ČR s denní aktualizací je dostupná online na webu Ministerstva zdravotnictví v sekci „Aktuální epidemiologická situace v regionech ČR“ 

Rizikové skóre k 29.6.2020.png

Mimořádná opatření ministerstva a krajských hygienických stanic naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví v sekci „Mimořádná opatření“.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo prezentaci s podrobnými aktuálními informacemi o epidemiologické situaci v ČR, která je dostupná na webu Ministerstva zdravotnictví.

Semafor – Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy

Mapa znázorňuje zelenou barvou bezpečné země pro cestování. Pokud jsou země označeny červeně, je v dané zemi nepříznivý vývoj COVID-19 s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně označených zemí mohou občané ČR a rezidenti v ČR cestovat bez omezení při návratu zpět. Test na COVID-19 bude vyžadován při cestě z červeně označených zemí.

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mapu Evropy, v rámci které se u Portugalska změnila míra středního rizika na nízké. Státem s nejvyšším rizikem zůstává Švédsko. Nově se rozšířil seznam bezpečných zemí Evropy o Černou Horu a Srbsko, kde je od 1. července 2020 možnost vzájemného cestování reciproční, tedy bez podmínek testování či karantény. Úplný přehled zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 včetně zemí, které nesplňují podmínku reciprocity, vydává svým sdělením Ministerstvo zdravotnictví.

Informace ohledně cestování z a do zemí mimo EU naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Seznam zemí je aktualizován v týdenních intervalech vždy v pondělí na základě aktuální epidemiologické situace a dostupný na webu Ministerstva zdravotnictví v sekci „Seznam evropských zemí podle míry rizika nákazy“.

Semafor k 1.7.2020.png

 

30. červen 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje