Jak se chovat v období výskytu onemocnění způsobených koronavirem

Shrnutí základních pravidel pro předcházení respiračních onemocnění a postup při podezření na onemocnění způsobené koronavirem

Jak se onemocnění šíří?

Při kašlání, kýchání a při delším osobním kontaktu
Kapénkami vzduchem na vzdálenost 2 m

Příznaky onemocnění

Kašel, zvýšená teplota, dýchací obtíže, dušnost
Bolest svalů, únava

Dbejte na prevenci

Vyhýbejte se místům s vyšším počtem lidí
Vyhýbejte se kontaktu se zjevně nemocnými osobami
Neohrožujte seniory a osoby chronicky nemocné nebo osoby s oslabenou imunitou návštěvami, pokud nejsou nezbytné

Příznaky.jpg

Dodržujte základní hygienická pravidla

Myjte si často ruce mýdlem a vodou
Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte
Používejte dezinfekci na ruce

Při respiračním onemocnění dodržujte pravidla respirační hygieny

Při kýchání a kašlání si kryjte ústa a nos jednorázovými kapesníky
Při kýchání a kašlání si kryjte ústa a nos paží či rukávem, nikoli dlaní

Nešiřte paniku a poplašné zprávy, dbejte na své zdraví 

Dostatečně spěte, relaxujte
Jezte zdravě
Dodržujte pitný režim
Věnujte se pohybovým aktivitám
Zaměřte se na péči o svou psychiku a věnujte se činnostem, které vám pomáhají zmírnit stres
Sledujte důvěryhodné informační zdroje
Limitujte si čas, který strávíte sledováním médií

Dodržujte nařízená mimořádná a krizová opatření

Postupujte podle vydaných pokynů a nařízení

Pociťujete-li příznaky onemocnění

Nechoďte ven, zůstaňte doma
Telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře
V případě závažného stavu kontaktujte ZZS na lince 155
Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici

Jak postupovat.jpg

 

Další informace o onemocnění

Infolinky Státního zdravotního ústavu:
  • 724 810 106 
  • 725 191 367
Webové stránky Ministerstva zdravotnictví
  • www.mzcr.cz