Informace pro občany - Koronavirus (Aktualizováno)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, které mají respektovat lidé vracející se ze zasažených oblastí. V pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin můžete využít tato telefonní čísla:  728 650 142  nebo  728 650 242 .​

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je Vám v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin k dispozici informačně/poradenská linka Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje na telefonních číslech 728 650 142 a 728 650 242.

V případě potřeby můžete i nadále využívat infolinku Státního zdravotního ústavu na telefonních číslech 724 810 106 a 725 191 367, která je v provozu nepřetržitě.​

Jak se koronavirus přenáší?

Nový koronavirus je respirační virus, k přenosu dochází primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 2 až 14 dní. Onemocnění se projevuje neustupujícmi horečkami a kašlem, které mohou být doprovázené bolestmi svalů a kloubů.

Prevence

 • Vyhněte se kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním,
 • dodržujte základní hygienická pravidla,
 • nezdržujte se v místech s vyšším počtem lidí,
 • dodržujte zásady bezpečné manipulace a kontaktu s divokými, hospodářskými i domácími zvířaty.
 • Pokud trpíte akutním respiračním onemocněním, dodržujte pravidla respirační hygieny, tj.:
  • dostatečnou vzdálenost od jiných osob,
  • kryjte ústa i nos jednorázovým kapesníkem,
  • myjte si často ruce nejlépe desinfekčním mýdlem a vodou, případně používejte desinfekční prostředky na bázi min 70% alkoholu.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Klinické příznaky onemocnění COVID-19

Onemocnění zasahuje nejčastěji sliznici horních a dolních cest dýchacích, má náhlý začátek a alespoň jeden z následujících příznaků:

 • teplota nad 38 °C,
 • dušnost - pocit krátkého dechu,
 • bolest v krku,
 • bolest na hrudi, rýma.
Epidemiologická a cestovatelská anamnéza
 • pozitivní epidemiologická anamnéza = pobyt v ohnisku nákazy infekčního onemocnění v období až 14 dní před objevením se prvních příznaků,
 • těsný kontakt s osobou splňující výše uvedená kritéria.

Nepodléhejte panice!

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí infekcí koronaviru! Navíc v současné době probíhá na celé severní polokouli chřipková epidemie, resp. nárůst akutních respiračních onemocnění. Každý případ infekce virem SARS-CoV-2 tedy musí být charakteristický epidemiologickými kritérii – tzn. daný jedinec byl v ohnisku nákazy, a také klinickými kritérii, tzn. vykazuje symptomy, které jsou charakteristické pro dané onemocnění.

Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům České republiky doporučuje necestovat do zasažených lokalit!

V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty ze Světové zdravotnické organizace (WHO). Na webových stránkách Ministerstva zdravotnicví jsou k dispozici souhrnné informace k uvedené problematice, které jsou průběžně aktulizovány.