Informace pro občany ČR pracující v SRN

Občané České republiky, kteří pracují v SRN, získají všechny aktuální informace o infekci COVID 19 na webové stránce instituce Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html nebo na stránce Das Robert Koch-Institut (RKI) https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html kde lze nalézt obdobné informace jako stránkách našich institucí jako je Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/ či příslušné Krajské hygienické stanice v našem případě je to Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje www.khskv.cz

 

Dle dostupných informací Německo v současné době hodnotí riziko pro obyvatelstvo jako střední. Rizika se však v jednotlivých regionech můžou lišit. Každá spolková republika však přijímá i svá opatření proto je vhodné sledovat např. tyto stránky https://www.bayern.de/freistaat/ ; https://thueringen.de/  ; https://www.sachsen.de/  ; https://www.sachsen-anhalt.de/startseiteú

 

S ohledem na výše uvedené jsou i střední opatření:

-          Nařizuje se karanténa 14 dní u lidí, co přijedou z epidemiologicky závažných oblastí.

-          Podle ohrožení může dojít k uzavření školek, škol a veřejných zařízení; při vyšší absenci personálu – budou upřednostňovat služby a produkty; omezení služeb – doprava (hlavně MHD) a to nejtvrdší opatření by bylo uzavření ulic a oblastí.

-          Pro celé Německo platí zákaz školních výletů a společenských akcí nad 1000 lidí.

Mají následné doporučení- vyhnout se cestování,  hromadné dopravě, lidé by měli pracovat z domova, starší lidé (60 let) by měli být očkováni proti pneumokokům. Ochranná opatření platí zvláště pro zranitelné skupiny. Zvyšují léčebné kapacity na klinikách, snaží se zabraňovat vysoké vlně stresu ve zdravotnictví a testují vývoje antivirových léčiv a vakcín.