Hlavní změny v pravidlech pro vstup na území ČR platné od 14. dubna 2020

Shrnutí hlavních změn v pravidlech pro vstup na území ČR s účinností po dobu nouzového stavu od 14. dubna 2020 0:00 hodin. Stav k 9. 4. 2000 12:00

1. Všeobecný zákaz vycestování z České republiky končí

Cizinci s pobytem v ČR budou moci stejně jako čeští občané cestovat do zahraničí, a to nově i s možností návratu během nouzového stavu. Účel vycestování musí být v souladu s výjimkami ze zákazu omezeného pohybu nařízeného Ministerstvem zdravotnictví. Je tudíž omezeno pouze na nezbytné a odůvodněné případy, které budou muset být prokázány individuálně policii přímo na hraničních přechodech. Notifikace ze strany ambasád předem není proto nadále nezbytná.

Je např. možné:
  • Cesty za zaměstnáním, výkonem povolání, služební cesty atd.
  • Cesty za rodinou včetně péče o osoby blízké.
Není nezbytné a tedy není možné:
  • Cestovat do zahraničí do parku, lesa či na chalupu.
  • Zajet na nákup nebo do zábavního parku.

2. Povinná karanténa pro všechny

Po návratu zpět do ČR musí všichni (občané i cizinci) projít 14denní povinnou nařízenou karanténou. Výjimka z povinné nařízené karantény se vztahuje pouze na jasně definované případy vycestování na dobu kratší než 24 hodin. Nevztahuje se též na pendlery v oblasti zdravotních a sociálních služeb, složky integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury v případě pobytu či vycestování kratší než 14 dnů; za tímto účelem je zapotřebí v případě vycestování nóta zastupitelských úřadů cílové země.

3. Sloučení rodiny

Možnost vstupu na území ČR se nově rozšiřuje na manžela/ku a nezletilé děti občana EU s pobytem v ČR. Oprávnění se vztahuje pouze na ty rodinné příslušníky, kteří již nyní mají oprávnění vstoupit do ČR. Předem však musí oznámit českému zastupitelskému úřadu datum a způsob dopravy do ČR. I na ně se po vstupu do ČR vztahuje povinná nařízená karanténa.

4. Zákaz vstupu cizinců (včetně občanů EU) s výjimkou těch s platným pobytovým oprávněním zůstává i nadále v platnosti

5. Jednorázový tranzit přes území ČR je i nadále možný

Stejně jako doposud je tranzit v případě občana EU nebo cizince s povoleným pobytem v jiném státě EU možný na základě nóty zastupitelského úřadu domovského státu na cestě domů. Nově je nutné vycestovat z ČR do 24 hodin bez povinnosti povinné karantény.

Odkazy na další informace

Pravidla pro vstup na území ČR a karanténní opatření shrnuté do přehledné tabulky jsou k dispozici ke stažení zde.

Další podrobné informace ke vstupu na území ČR jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra.