Dobrovolné vyšetření veřejnosti POC antigenními testy - aktualizace odběrových míst

Dne 14. prosince 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření upravující způsob dobrovolného testování všech klientů tuzemských zdravotních pojišťoven pomocí POC antigenních testů. Testování probíhá od 16. prosince 2020 do odvolání aktuálního mimořádného opatření MZ ČR č.j.  MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN ze dne 7. ledna 2021

Informace o dobrovolném provádění POC antigenních testů

Jakým způsobem se provádí vyšetření pomocí POC antigenních testů

Vyšetření POC antigenními testy se provádí výtěrem z nosohltanu, tedy stejným způsobem, jakým je prováděno vyšetření metodou RT-PCR.

V závislosti na podmínkách konkrétního odběrového místa se provádí POC antigenní test pouze osobám přijíždějícím na odběrové místo v automobilu (tzv. drive-in), někde je možné dostavit se na odběrové místo pěšky. Vždy je nutné na místě vyčkat 15 – 30 minut na sdělení výsledku a případné provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR.

Povinná rezervace termínu vyšetření pomocí POC antigenních testů

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu.

Před vyšetřením je testovaná osoba vyzvána k předložení občanského průkazu, kartičky zdravotní pojišťovny a formuláře pro provedení odběru, popř. uvedení osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a název a kód zdravotní pojišťovny.

Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém místě si s sebou přineste čitelně vyplněný

Formulář pro provedení POC antigenního testu


Cena vyšetření pomocí POC antigenního testu

Vyšetření pomocí POC antigenního testu je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem účastníkům zdravotního pojištění u zdravotní pojišťovny v České republice v období stanoveném mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro koho je vyšetření POC antigenními testy určeno

O bezplatné provedení dobrovolného vyšetření pomocí POC antigenního testu může požádat každá osoba, která je účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice, a která se prokáže platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.

Jak často může oprávněná osoba žádat o provedení POC antigenního testu

O provedení POC antigenního testu lze požádat maximálně 1x za 5 dní.

Pro koho není vyšetření POC antigenními testy určeno

Vyšetření se neprovádí:

 • u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ ČR upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,
 • u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem,
 • u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden POC antigenní test s negativním výsledkem.
Co znamená negativní výsledek POC antigenního testu

Negativní výsledek POC antigenního testu znamená, že u testované osoby v danou chvíli nebylo prokázáno onemocnění Covid-19.

Kdy se provádí konformační testy metodou RT-PCR

Konfirmačnímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR je povinna podrobit se bez prodlení každá osoba testovaná POC antigenním testem, která:

 • nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a
 • byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.
Povinnosti osob vyšetřených POC antigenními testy s pozitivním výsledkem

Všem testovaným osobám, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem (nebo jejich zákonným zástupcům), se nařizuje bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři (nebo lékaři pro děti a dorost), popř. krajské hygienické stanici dle místní příslušnosti.

Izolace – postup po provedení POC antigenního testu s pozitivním výsledkem

Každý praktický lékař, lékař pro děti a dorost nebo krajská hygienická stanice je povinna nařídit izolaci podle platného algoritmu stanového mimořádným opatřením MZ ČR každé osobě, která:

 • má příznaky onemocnění Covid-19 a má pozitivní výsledek POC antigenního testu,
 • nemá příznaky onemocnění Covid-19 a má pozitivní výsledek konformačního testu metodou RT-PCR.
Trasování – postup po provedení POC antigenního testu s pozitivním výsledkem

Pro účely trasování kontaktů je odběrové místo povinno oznamovat krajské hygienické stanici všechny osoby testované POC antigenním testem s pozitivním výsledkem a:

 • s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 a
 • bez klinických příznaků onemocnění Covid-19, pokud jí byl jí následně proveden konfirmační test na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s pozitivním výsledkem.
Evidence výsledků POC antigenních testů

Odběrové místo povinno bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u osoby testované POC antigenním testem do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Plné znění mimořádného opatření MZ ČR
 • plné znění mimořádného opatření k vyhlášení dobrovolného vyšetření veřejnosti POC antigenními testy je k dispozici na webu MZ ČR
 • plné znění mimořádného opatření k prodloužení dobrovolného vyšetření veřejnosti POC antigenními testy je k dispozici na webu MZ ČR

Informace k rezervaci termínu pro provedení vyšetření pomocí POC antigenního testu

Rezervace termínu pro provedení vyšetření pomocí POC antigenního testu pro veřejnost je v tuto chvíli umožněna prostřednictvím krajského call centra. Konkrétní čas odběru určuje pracovník call centra podle aktuální vytíženosti odběrového místa.

Kontakt pro rezervaci termínu odběru

950 380 380

Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.

Provozní doba call centra

V pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin
Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby.

Pro koho je linka call centra určena

Tato telefonní linka je nově určena i pro osoby žádající provedení dobrovolného POC antigenního testu. Stále však zůstává k dispozici i osobám, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení RT-PCR testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice. 

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa bydliště,
 • název a kód zdravotní pojišťovny.

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit.

Upozornění

Linka 950 380 380 nadále neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce PCR-RT testu.

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221.

V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155.

Základní informace o odběrových místech pro provedení vyšetření pomocí POC antigenních testů

Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary

Adresa odběrového místa

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary (vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – sobota

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Lab In Karlovy Vary

Adresa odběrového místa

Bezručova 1098/10, Karlovy Vary (Dětská poliklinika Karlovy Vary)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí pátek

Nemocnice Sokolov 

Adresa odběrového místa

Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov (provozuje Nemocnice Sokolov)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek  

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Karlovarská krajská nemocnice Cheb

Adresa odběrového místa

K Nemocnici 17, Cheb (před pavilonem A)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, středa, pátek

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Lab In Kraslice

Adresa odběrového místa

Havlíčkova 1431, Poliklinika

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí, úterý a čtvrtek

Dia-gon Cheb

Adresa odběrového místa

Májová 582/19, Cheb (Poliklinika Flora)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech úterý, čtvrtek

Lab In Mariánské Lázně

Adresa odběrového místa

Komenského 515/6, Mariánské Lázně

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek

Lab In Aš

Adresa odběrového místa

Nemocniční 52, Aš (areál LDN)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve dnech pondělí – pátek

Dia-gon Aš

Adresa odběrového místa

Palackého 1615, Aš (Dětská poliklinika Aš)

Vyšetření POC antigenními testy se provádí ve středu

Ke stažení

Leták - dobrovolné vyšetření veřejnosti pomocí POC antigenních testů (včetně Formuláře pro provedení POC antigenního testu)

 

18. ledna 2021 | HZS Karlovarského kraje