Dobrovolné testování pedagogických pracovníků POC antigenními testy

Aktualizace informací o dobrovolném vyšetření pedagogických pracovníků Karlovarského kraje pomocí POC antigenních testů, které probíhá od 4. do 18. prosince 2020

Informace o dobrovolném provádění POC antigenních testů

Jakým způsobem se provádí vyšetření pomocí POC antigenních testů

Vyšetření POC antigenními testy se provádí výtěrem z nosohltanu, tedy stejným způsobem, jakým je prováděno vyšetření metodou RT-PCR.

V závislosti na podmínkách konkrétního odběrového místa se provádí POC antigenní test pouze osobám přijíždějícím na odběrové místo v automobilu (tzv. drive-in), na některá odběrová místa je možné dostavit pěšky. Vždy je nutné na místě vyčkat 15 – 30 minut na sdělení výsledku a případné provedení konfirmačního testu metodou RT-PCR.

Před vyšetřením je testovaná osoba vyzvána k předložení občanského průkazu, kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka a formuláře pro provedení odběru, popř. uvedení osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a název a kód zdravotní pojišťovny.

Pro urychlení průběhu vyšetření na odběrovém místě si s sebou přineste čitelně vyplněný Formulář pro provedení odběru

Vzor Potvrzení o zaměstnání pedagogického pracovníka a formulář pro provedení POC antigenního testu je ke stažení zde

Povinná rezervace termínu vyšetření pomocí POC antigenních testů

Bez provedení předchozí rezervace termínu odběru prostřednictvím krajského call centra není umožněn vstup do areálu odběrového místa a není umožněno provedení antigenního testu

Cena vyšetření pomocí POC antigenního testu

Vyšetření pomocí POC antigenního testu je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem pedagogickým pracovníkům

Pro koho je vyšetření POC antigenními testy určeno

O bezplatné provedení vyšetření pomocí POC antigenního testu může požádat každý pedagogický pracovník s vystaveným Potvrzením o zaměstnání pedagogického pracovníka

Pro koho není vyšetření POC antigenními testy určeno

Vyšetření se neprovádí:

 • u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZ ČR upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem
 • u osob, kterým byl v posledních 5 dnech proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem
Co znamená negativní výsledek POC antigenního testu

Negativní výsledek POC antigenního testu znamená, že u testované osoby v danou chvíli nebylo prokázáno onemocnění Covid-19

Kdy se provádí konformační testy metodou RT-PCR

Konfirmačnímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR je povinna podrobit se bez prodlení každá osoba testovaná POC antigenním testem, která:

 • nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19 a
 • byla pozitivně testována POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
Povinnosti osob vyšetřených POC antigenními testy s pozitivním výsledkem

Všem testovaným osobám, které byly pozitivně testovány POC antigenním testem, se nařizuje bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři

Izolace – postup po provedení POC antigenního testu s pozitivním výsledkem

Každý praktický lékař je povinen nařídit izolaci podle platného algoritmu stanového mimořádným opatřením MZ ČR každému pedagogickému pracovníkovi, který:

 • má příznaky onemocnění Covid-19 a má pozitivní výsledek POC antigenního testu
 • nemá příznaky onemocnění Covid-19 a má pozitivní výsledek konformačního testu metodou RT-PCR
Trasování – postup po provedení POC antigenního testu s pozitivním výsledkem

Pro účely trasování kontaktů je odběrové místo povinno oznamovat krajské hygienické stanici všechny osoby testovaná POC antigenním testem s pozitivním výsledkem a:

 • s klinickými příznaky onemocnění Covid-19 a
 • bez klinických příznaků onemocnění Covid-19, pokud jí byl jí následně proveden konfirmační test na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s pozitivním výsledkem
Jak často může oprávněná osoba žádat o provedení POC antigenního testu

Počet žádostí o provedení vyšetření pedagogického pracovníka pomocí POC antigenního testu není omezen, přičemž ze zdravotního pojištění je každému pedagogickému pracovníkovi hrazen jeden POC antigenní test denně

Evidence výsledků POC antigenních testů

Odběrové místo je povinno bez zbytečného odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku POC antigenního testu, popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 u osoby testované POC antigenním testem do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN)

Dokumenty ke stažení

Plné znění mimořádného opatření k dobrovolnému vyšetření pedagogických pracovníků POC antigenními testy je k dispozici na webu MZ ČR

Leták Ministerstva zdravotnictví ČR "Pokyny pro účastníky dobrovolného testování - výsledek mého POC antigenního testu je POZITIVNÍ"

Leták Ministerstva zdravotnictví ČR "Pokyny pro účastníky dobrovolného testování - výsledek mého POC antigenního testu je NEGATIVNÍ"

 

Informace k rezervaci termínu pro provedení vyšetření pomocí POC antigenního testu

Rezervace termínu pro provedení vyšetření pomocí POC antigenního testu pro pedagogické pracovníky je v tuto chvíli umožněna prostřednictvím krajského call centra

Kontakt pro rezervaci termínu odběru

950 380 380

(Cena volání na tuto telefonní linku je stejná jako při volání na pevnou linku podle ceníku vašeho operátora. Čísla začínající na trojčíslí 950 používá státní správa.)

Provozní doba

Ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin
Provozní doba se může upravovat podle skutečné potřeby

Pro koho je linka určena

Tato telefonní linka je nově určena i pro pedagogické pracovníky žádající provedení dobrovolného POC antigenního testu. Stále však zůstává k dispozici i osobám, kterým vystavil žádanku k odběru na provedení RT-PCR testu k prokázání přítomnosti koronaviru praktický lékař nebo pracovník krajské hygienické stanice

Postup pro provedení rezervace

Pro vytvoření rezervace Vás operátor vyzve ke sdělení následujících údajů:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo,
 • telefon,
 • adresa bydliště,
 • název a kód zdravotní pojišťovny

Bez sdělení těchto údajů není možné rezervaci dokončit

Upozornění

Linka 950 380 380 nadále neslouží k rezervaci termínu odběru pro samoplátce

Odpovědi na dotazy týkající se cestování, výsledků prováděných testů, rizikových kontaktů, karantény, aktuálně platných mimořádných opatření a dalších témat spojených s koronavirem Vám poskytnou operátoři celostátní linky 1221

V případě zdravotních potíží kontaktujte svého praktického lékaře nebo linku 155

Základní informace o odběrových místech pro provedení vyšetření pomocí POC antigenních testů

Karlovarská krajská nemocnice

Adresa odběrového místa

Bezručova 1190/19, Karlovy Vary
vjezd z Bezručovy ulice, v dolní části areálu nemocnice

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Po – Pá (8:00 – 12:00)
So (9:00 – 12:00)
provozní doba se může měnit podle skutečné potřeby

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Lab In Karlovy Vary

Adresa odběrového místa

Bezručova 1098/10, Karlovy Vary

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Po, St, Pá (15:00 – 19:00)

Nemocnice Sokolov 

Adresa odběrového místa

POZOR ZMĚNA! Koupaliště Michal, Jezerní 2156, Sokolov

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Út, St, Čt (8:00 – 12:00)
provozní doba se může měnit podle skutečné potřeby

Pouze drive-in (vyšetření probíhá v automobilu)

Dia-gon Cheb

Adresa odběrového místa

Májová 582/19, Cheb

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Út, Čt (7:00 – 10:00)

Lab In Mariánské Lázně

Adresa odběrového místa

Komenského 515/6, Mariánské Lázně

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Po, Út, St, Pá (13:00 – 17:00)
Čt (15:00 – 17:00)

Lab In Aš

Adresa odběrového místa

Nemocniční 52, Aš
areál LDN

Provozní doba pro provedení vyšetření POC antigenními testy

Po, Út, St (10:00 – 14:00)
Čt (11:00 – 13:00)
Pá (11:00 – 12:00)

 

9. prosinec 2020 | Autor: HZS Karlovarského kraje