Další rozvolnění protiepidemických opatření od 10. května 2021

Od 11. května mohou lázeňskou péči čerpat i samoplátci, další vlna rozvolnění protiepidemických restrikcí čeká Českou republiku v pondělí 17. května

Změny v protiepidemických opatření platné od 10. května 2021

Provoz škol a školských zařízení

Do škol v celé republice se dne 10. května vrátili v rotační výuce žáci II. stupně základních škol, nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáci prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a obnovena byla i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol.

Otevřena jsou i střediska volného času pro děti a bez omezení mohou fungovat mateřské školy a dětské skupiny. K organizovanému sportu se mohli vrátit děti do 18 let.

U zájmových kroužků a podobných aktivit se zvyšuje počet povolených osob v místě z 20 na 30 osob a pro děti do 6 let bude obecně platit výjimka z povinnosti absolvovat povinné testy na covid-19 tam, kde je to jinak nařízeno.

Muzea, galerie, hrady a zámky

Zpřístupněna byla muzea, galerie, hrady, zámky a další objekty, otevřít mohou výstaviště a veletrhy a celorepublikově platí všechny další změny, které vláda předběžně schválila už v pondělí 3. května. Původně sice uvažovala, že se nebudou týkat Jihočeského a Zlínského kraje a kraje Vysočina, ale zlepšení epidemické situace nakonec umožnilo uvolnění opatření i v nich.

Provoz závodního stravování

Pro závodní stravování a dalších obdobná neveřejná stravovací zařízení skončila povinnost, aby u 1 stolu seděl jen 1 strávník a u delších stolů musely být mezi lidmi mechanické zábrany šíření kapének.

Poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňskou kúru mohou absolvovat všichni občané ČR a EU a rezidenti s alespoň přechodným pobytem v České republice. Podmínkou pro poskytnutí lázeňské péče je předložení platného PCR testu, případně doklad o kompletním očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech. Ubytováni mohou být pouze po 1 na pokoji s výjimkou členů jedné domácnosti.

Izolace a karanténa osob

Změna podmínek karantény a izolace se týká osob, jež se nakazily nebo přišly do styku s osobami nakaženými nebezpečnými mutacemi koronaviru. Povinnost zůstat v izolaci a karanténě 14 dnů a zakončit ji negativním PCR testem se kromě osob ohrožených jihoafrickou mutací rozšířila také o osoby, které přišly do styku s mutací brazilskou a indickou.

Změny v protiepidemických opatření platné od 11. května 2021

Provoz služeb, při nichž je porušována integrita kůže

Do práce se mohli vrátit tatéři a podobní živnostníci, při jejichž službách je klientům porušována integrita kůže, a to za stejných podmínek, které dosud platí pro další služby péče o tělo.

Poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Lázeňské pobyty se otevřou i pro samoplátce a nově bude k umožnění pobytu stačit i POC antigenní test.

Změny v protiepidemických opatření platné od 17. května 2021

Provozovny stravovacích služeb

Restaurace budou moci za dodržení nastavených pravidel otevřít zahrádky. Omezena bude kapacita u stolů a všichni zákazníci se budou muset prokázat testem, očkováním či prodělanou nemocí covid-19 v posledních 90 dnech.

Povolena bude už i konzumace jídel a pití na tržnicích.

Pořádání kulturních akcí

Venkovní kulturní akce bude možné pořádat až pro 700 sedících diváků, pokud však představují maximálně 50 % kapacity hlediště s tím, že i ti se budou muset prokázat testy, očkováním nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19 a během představení budou muset nosit ochranu dýchacích cest.

Výhled na období po 24. květnu

Vláda zároveň přijala usnesení, v němž konstatuje, že pokud se nezhorší dosavadní trend poklesu počtu nových případů nemoci covid-19, od 24. května se budou moci konat kulturní akce uvnitř budov až pro 500 diváků a venku až pro 1000 diváků. Podrobnosti o postupném rozvolňování v segmentu kultury naleznete v tiskové zprávě Ministerstva kultury

Zoologické a botanické zahrady

Podobně se na 50 % z maximálního počtu zvyšuje od 17. května i kapacita zoologických a botanických zahrad.

Společenské akce

Částečně se uvolní i omezení spolkových, sportovních, tanečních a dalších organizovaných akcí, kde bude moci být až 50 osob venku nebo 10 uvnitř, a to za obvyklých protiepidemických podmínek.

Návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních

Od pondělí 17. května se také ruší zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních akutní péče. Pro návštěvy zde budou platit stejná pravidla, jaká už platí pro návštěvy v léčebnách dlouhodobě nemocných či hospicech. Zrušeno bude také dosud platné omezení poskytování sociálních služeb.

Provoz škol a školských zařízení

Pro I. stupně základních škol skončí rotační výuka, v případě II. stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří se rotační výuka ruší v Karlovarském, Královéhradeckém, Libereckém, Pardubickém, Plzeňském a Středočeském kraji a hlavním městě Praze. Upravuje se i testování žáků tak, že 2x týdně zůstává v Jihočeském kraji, Ústeckém kraji, Olomouckém kraji, Moravskoslezském kraji, Jihomoravském kraji, Zlínském kraji a Kraji Vysočina v případě žáků II. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a že školy mohou kromě antigenních využít i neinvazivní testy PCR, přičemž preventivní testy se budou provádět jednou za 2 týdny.

 

Kompletní výsledky jednání vlády ČR ze dne 6. května 2021 a ze dne 10. května 2021 naleznete na webu Vlády ČR.  

  

12. května 2021 | Autor: HZS Karlovarského kraje