Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Aktualizace krizového opatření k zabezpečení péče o děti zaměstnanců a příslušníků vybraných subjektů

Péče o děti zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, zdravotníků a hygieniků

17. 3. 2020 6:00 se nařizuje hejtmanům

-  určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení

-  vykonávat péči o děti ve skupinách po nejvýše 15 dětech

 

Aktualizace:

od 14. 4. 2020 se nařizuje,

že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení