Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření

Přehled nových výjimek z přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky. Stav k 2. 4. 2020, 0:00.

Omezení maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Výjimky:

 • prodejny potravin
 • prodejny pohonných hmot
 • prodejny paliv
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
 • lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků
 • prodejny malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata
 • prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
 • prodejny novin a časopisů, tabákových výrobků
 • prádelny a čistírny
 • opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
 • odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
 • prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
 • provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany
 • prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
 • pokladní prodej jízdenek
 • lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění
 • provozování pohřební služby
 • květinářství
 • provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví
 • prodejny textilního materiálu a textilní galanterie
 • servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
 • realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost
 • opravy, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost
 • provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren
 • myčky automobilů
 • domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.

od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb

Výjimky:

 • provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení)
 • prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení
od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2

od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje,

že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:

 • je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob
 • prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny
od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se nařizuje,

aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček)

od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje
 • provoz heren a kasin
 • provoz autoškol
 • provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby
 • provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 • přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 • přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště
od 2. 4. 6:00 do 11. 4. 6:00 se zakazuje

prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních

Výjimky:

 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním povolením na území ČR
 • prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu