Aktualizace plánu uvolňování krizových a mimořádných opatření

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 23. 4. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Časový harmonogram je platný k 23. 4. 2020

Od 24. dubna se povoluje

Volný pohyb na veřejných místech

 • Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu 10 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu
 • je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry

Sportovní aktivity

 • Jedná-li se o trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností v menší skupině za splnění definovaných podmínek
 • Sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech v menší skupině za splnění definovaných podmínek

Bohoslužby a spolkové činnosti

Od 27. dubna se povoluje

Maloobchodní provozovnydo 2 500 m2 včetně turistických informačních center

 • pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) 
 • za splnění definovaných podmínek

Autoškoly a centra pro zdokonalovací výcvik řidičů 

Posilovny a fitness centra 

Knihovny 

Zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) 

Překročení státních hranic 

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) 

 • za splnění definovaných podmínek je povoleno:
  • osobní přítomnost na klinické a praktické výuce a praxi,
  • individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, 
  • osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • realizace laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob.

Povolení neplatí pro:

 • provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor,
 • provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
 • kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko,
 • restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko,  
 • školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu,
 • zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost

Je umožněno prodejní plochu zmenšit na požadovanou velikost vytýčením (postačují např. ohraničovací bezpečnostní pásky).

Výsledky jednání vlády 23. dubna 2020

Plánované urychlení povolování dalších činností

S ohledem na vývoj aktuální epidemiologické situace se plánuje povolení otevření dalších obchodů, služeb a školních aktivit ve vlnách od 11. května 2020, od 25. května 2020 a 1. června 2020

Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.