Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Mariánské Lázně

Analýza ohrožení obcí na území ORP Mariánské Lázně

 Název obce

Odkaz ke stažení mapy ohrožení obce

Podle zákona č. 239/2000 Sb.
Zóny HP, ochranná pásma chovu
Podle zákona č. 224/2015 Sb.
Zóny VHP
Podle zákona č. 254/2001 Sb.
Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní povodní, přívalová povodeň
Podle zákona č. 240/2000 Sb.
Rizika pro která se zpracovávají opatření v KP ORP

Drmoul

mapa ohrožení obce

Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště   Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., drůbež, Tři Sekery
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., skot, Tři Sekery

Lázně Kynžvart

mapa ohrožení obce

Chov – Agro IGM s.r.o., skot, Dolní Žandov   Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov, CTS – SD a.s., skot, Stará Voda

Mariánské Lázně

mapa ohrožení obce

Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště   Přirozená povodeň Q100 -Úšovický potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice Přívalové srážky – kritický bod – 8 míst
Zóna HP ZS Mariánské Lázně Zvláštní povodeň – VD Mariánské Lázně

Mnichov

mapa ohrožení obce

Chov – HORSE-WAY s.r.o., skot, Teplá     Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Ing. Petr Novotný, skot, Poutnov

Ovesné Kladruby

mapa ohrožení obce

Chov – AGROKLAD s.r.o., skot, Ovesné Kladruby   Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště Zvláštní povodeň – VD Podhora

Prameny

mapa ohrožení obce

Chov – AGROWILD, prasata, Nová Ves   Přirozená povodeň Q100 – Pramenský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo

Stará Voda

mapa ohrožení obce

Chov – Agro a kombinát s.r.o., skot, Lipová   Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – CTS - SD a.s., skot, Stará Voda
Chov – Ing. Jindřich Janovský – Dolní Žandov, skot
Chov – Ing. Václav Nágr, Pavel Sýkora SHR, skot, Stará Voda
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., drůbež, Tři Sekery
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., skot, Tři Sekery

Teplá

mapa ohrožení obce

Chov – AGRO Otročín a.s., skot, Otročín   Přirozená povodeň Q100 Teplá Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – AGROKLAD s.r.o., skot, Ovesné Kladruby Přívalové srážky – kritický bod – 8 míst
Chov – EURAGRI s.r.o., skot, Teplá Zvláštní povodeň – VD Podhora
Chov – HORSE-WAY s.r.o., skot, Teplá
Chov – Ing. Petr Novotný, skot, Poutnov
Chov – NB Produkt s.r.o., skot, Teplá
Chov – NB Produkt s.r.o., skot, Teplá
Chov – Pavlína Dvorská, skot, Teplá – Hoštec
Chov – Probitas s.r.o., skot, Teplá
Chov – Tóthová Petra, Šafářské domky, skot, Teplá

Trstěnice

mapa ohrožení obce

Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště     Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., drůbež, Tři Sekery
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., skot, Tři Sekery

Tři Sekery

Chov – CTS – SD a.s., skot, Stará Voda   Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Ing. Václav Nágr, Pavel Sýkora SHR, skot, Stará Voda
Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., drůbež, Tři Sekery
Chov – Zemědělský dvůr Berbera s.r.o., skot, Tři Sekery

Valy

mapa ohrožení obce

    Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie

Velká Hleďsebe

mapa ohrožení obce

Chov – ZD Rozvoj, skot, Trstěnice   Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie

Vlkovice

mapa ohrožení obce

Chov – AGROKLAD s.r.o., skot, Ovesné Kladruby     Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště

Zádub-Závišín

mapa ohrožení obce

Chov – AGROKLAD s.r.o., skot, Ovesné Kladruby      
Chov – Pavel Petr, ovce + kozy, Stanoviště