Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Cheb

Analýza ohrožení obcí na území ORP Cheb

 Název obce

Odkaz ke stažení mapy ohrožení obce 

Podle zákona č. 239/2000 Sb.
Zóny HP, ochranná pásma chovu
Podle zákona č. 224/2015 Sb.
Zóny VHP
Podle zákona č. 254/2001 Sb.
Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní povodní, přívalová povodeň
Podle zákona č. 240/2000 Sb.
Rizika pro která se zpracovávají opatření v KP ORP

Dolní Žandov

mapa ohrožení obce

Chov – Agro a kombinát s.r.o.. skot, Lipová   Přívalové srážky – kritický bod – 7 míst Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Agro a kombinát s.r.o.. skot, Milíkov
Chov – Agro a kombinát s.r.o.. skot, Milíkov
Chov – AGRO IGM  s.r.o.. skot, Dolní Žandov
Chov – AGRO IGM  s.r.o.. skot, Milíkov
Chov – Agrokombinát, Dolní Žandov, Okrouhlá
Chov – CTS-SD a.s., skot, Stará Voda
Chov Ing. Jiří Janovský, Dolní Žandov, skot, 
Chov – Nágr Václav Ing, Sýkora Pavel SHR, skot, Stará Voda

Františkovy Lázně

mapa ohrožení obce

Chov – PG-Hazlov a.s., skot,    Přirozená povodeň Q100 – Ohře, Slatinný potok, Zvláštní povodeň Skalka Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Rolnická společnost, Skalná, skot Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – ZEPHYR Fr. Lázně – Poustka, skot   
Chov – ZEPHYR Fr. Lázně – Poustka, drůbež

Cheb

mapa ohrožení obce

Chov – Agrokombinát, D.Žandov – Okrouhlá   Přirozená povodeň Q100 – Odrava, Ohře, Plesná, Slatinný potok, Zvláštní povodeň Jesenice, Skalka,  Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice Přívalové srážky – kritický bod – 13 míst
Chov - Vörös Alojz Ing. SHR, skot     
Chov – Zephyr s.r.o., drůbež, Klest
Zóna HP ÚV Nebanice – chlór
Zóna HP ZS Cheb - amoniak

Křižovatka

mapa ohrožení obce

Chov – Farma Plesná s.r.o.   Přirozená povodeň Q100 – Plesná Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – SPO-ZEM s.r.o., skot, Nový Kostel   
Chov – ZD Křižovatka, skot 2 chovy

Libá

mapa ohrožení obce

Chov – PG-Hazlov a.s., skot   Přirozená povodeň Q100 – Libský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZEPHYR Fr.Lázně, Poustka, skot Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – ZEPHYR s.r.o., Klest  

Lipová

mapa ohrožení obce

Chov – Agro a kombinát s.r.o., skot, Lipová   Přirozená povodeň Q100 – Odrava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Agro a kombinát s.r.o., skot, Milíkov, 2 chovy Přívalové srážky – kritický bod – 7 míst
Chov – Agrokombinát, D. Žandov, skot, Okrouhlá    
Chov – Ing. Jindřich Janovský, Dolní Žandov, skot
Chov – Nágr Václav, Ing., Sýkora Pavel, SHR, skot, Stará Voda

Luby

Chov – Farma Plesná s.r.o., skot   Přirozená povodeň Q100  -Lubinka Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Naturland s.r.o., skot, Luby Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – RVES Bublava, skot, Kraslice   
Chov – SPO-ZEM s.r.o., skot, Nový Kostel

Milhostov

Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice   Přirozená povodeň Q100 – Libocký potok, Plesná,  Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov Zvláštní povodeň VD Horka
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – V.Křítek, ovce, Horní Pochlovice   
Chov – ZD Křižovatka, skot

Milíkov

mapa ohrožení obce

Chov – Agro a kombinát s.r.o., skot, Milíkov, 2 chovy   Přirozená povodeň Q100 – Lipoltovský potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Agro IGM s.r.o., skot, Dolní Žandov,  Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – Agro IGM s.r.o., skot, Milíkov   
Chov – Agrokombinát, Dolní Žandov, skot

Nebanice

mapa ohrožení obce

Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice   Přirozená povodeň Q100 Ohře, Plesná, Odrava, Zvláštní povodeň Jesenice, Skalka, Horka Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov    
 Chov – V.Křítek, ovce, Horní Pochlovice
Zóna HP ÚV Nebanice – chlór

Nový Kostel

Chov – Farma Plesná s.r.o., skot   Přirozená povodeň Q100 Libocký potok, Lubinka, Plesná, Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Moravia ZL, skot, Milhostov Zvláštní povodeň Horka
Chov – NATURLAND s.r.o., skot, Luby Přívalové srážky – kritický bod – 4 místa
Chov – Skalický Jiří – Libnov, skot, Krajková     
Chov - SPO-ZEM s.r.o., skot, Nový Kostel
Chov – Šupka Darek SHR, skot, Kaceřov
Chov – ZD Křižovatka, skot, 2 chovy

Odrava

mapa ohrožení obce

Chov – Agrokombinát, Dolní Žandov, skot   Přirozená povodeň Q100 Lipoltovský potok, Odrava, Ohře, Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice Zvláštní povodeň Horka, Jesenice, Skalka
Chov – V.Křítek, ovce, Horní Pochlovice Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Zóna HP ÚV Nebanice – chlór  

Okrouhlá

Chov – Agro a kombinát s.r.o., skot, Milíkov, 2 chovy   Přirozená povodeň Q100 Odrava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Agro IGM s.r.o., skot, Milíkov
Chov – Agrokombinát, Dolní Žandov, skot

Plesná

Chov – Farma Plesná s.r.o., skot   Přirozená povodeň Q100 Plesná Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Mavex Cheb, s.r.o., drůbež, Plesná Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Chov – NATURLAND s.r.o., skot, Luby    
Chov - SPO-ZEM s.r.o., skot, Nový Kostel
Chov – ZD Křižovatka, skot,

Pomezí n/Ohří

Chov - Vörös Alojz Ing. SHR, skot   Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZEPHYR s.r.o., Klest
 

Poustka

Chov PG Hazlov a.s., skot   Přirozená povodeň Q100 Slatinný potok Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – ZEPHYR Fr.Lázně, Poustka, skot
Chov – ZEPHYR s.r.o., Klest

Skalná

mapa ohrožení obce

Chov – Mavex Cheb, s.r.o., drůbež, Plesná   Přirozená povodeň Q100 Sázek Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Rolnická společnost, Skalná, skot Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa
Chov – ZD Křižovatka, skot, 2 chovy  

Třebeň

mapa ohrožení obce

Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice   Přirozená povodeň Q100 Ohře Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Rolnická společnost, Skalná, skot Zvláštní povodeň Skalka
Chov – ZD Křižovatka, skot Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa
Zóna HP ÚV Nebanice – chlór  

Tuřany

mapa ohrožení obce

Chov – Agro a kombinát s.r.o.. skot, Milíkov, 2 chovy   Přirozená povodeň Q100 – Lipoltovský potok, Odrava Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – AGRO IGM  s.r.o.. skot, Milíkov Zvláštní povodeň Jesenice
Chov – Agrokombinát, Dolní Žandov, Okrouhlá Přívalové srážky – kritický bod – 1 místo
Chov – David Bitto, drůbež, Nebanice   
Zóna HP ÚV Nebanice – chlór

Velký Luh

mapa ohrožení obce

Chov – Mavex Cheb, s.r.o., drůbež, Plesná   Přirozená povodeň Q100 Plesná Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Farma Plesná s.r.o., skot Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa
Chov – ZD Křižovatka, skot, 2 chovy  

Vojtanov

Chov – PG-Hazlov a.s., skot   Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa Dlouhodobé sucho, extrémní vítr, narušení dodávek elektrické energie
Chov – Rolnická společnost, Skalná, skot
Chov – ZEPHYR Fr.Lázně, Poustka, skot