Přehled hrozeb pro jednotlivé obce v ORP Aš

Analýza ohrožení obcí na území ORP Aš          

 Název obce

Odkaz ke stažení mapy ohrožení obce

Podle zákona č. 239/2000 Sb.

Zóny HP, ochranná pásma chovu

Podle zákona č. 224/2015 Sb.

Zóny VHP

Podle zákona č. 254/2001 Sb.

Oblasti ohrožené přirozenou a zvláštní povodní, přívalová povodeň

Podle zákona č. 240/2000 Sb.

Rizika pro která se zpracovávají opatření v KP ORP


mapa ohrožení obce

Zóna HP Petainer Czech Holdings, s.r.o.

Chov – Biohovězí s.r.o., skot, Dolní Paseky

 

Přirozená povodeň Q100 Bílý Halštrov

Přívalové srážky – kritický bod – 7 míst

Dlouhodobé sucho,

extrémní vítr,

narušení dodávek elektrické energie

Hazlov

mapa ohrožení obce

Chov – PG-Hazlov a.s., skot

Chov – ZEPHYR Fr.Lázně - Poustka

  Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa

Dlouhodobé sucho,

extrémní vítr,

narušení dodávek elektrické energie

Hranice

mapa ohrožení obce
Chov – Farma Trojmezí, skot  

Přirozená povodeň Q100 Hranický potok

Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa

Dlouhodobé sucho,

extrémní vítr,

narušení dodávek elektrické energie

Krásná

mapa ohrožení obce
Chov – Biohovězí s.r.o., skot, Dolní Paseky   Přívalové srážky – kritický bod – 3 místa

Dlouhodobé sucho,

extrémní vítr,

narušení dodávek elektrické energie

Podhradí

mapa ohrožení obce
Chov – Biohovězí s.r.o., skot, Dolní Paseky  

Přirozená povodeň Q100 Bílý Halštrov

Přívalové srážky – kritický bod – 2 místa

Dlouhodobé sucho,

extrémní vítr,

narušení dodávek elektrické energie