Odborná příprava operátorů Informační linky IZS

Dne 20. května 2019 proběhla pod vedením psychologa HZS Karlovarského kraje kpt. PhDr. Michala Černíka, Ph.D. odborná příprava operátorů Informační linky IZS Karlovarského kraje.

Program školení byl ve své teoretické části zaměřen na strukturu psychosociální pomoci, psychické reakce zasažených mimořádnou událostí a zejména na principy komunikace s lidmi volajícími na Informační linku IZS. První část praktického výcviku lektorovaná operačním technikem operačního střediska HZS Karlovarského kraje prap. Renatou Sassmannovou byla věnována rozboru hovorů na tísňové telefonní lince 112. V druhé části pak příslušník oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Karlovarského kraje por. Bc. Lukáš Černý představil informační systém MicroRescue používaný při aktivaci Informační linky IZS, vysvětlil způsob jeho obsluhy a noví operátoři Informační linky IZS si na modelovém příkladu vyzkoušeli práci v tomto systému.

Odbornou přípravu absolvovalo 16 operátorů Informační linky IZS z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a zástupců Městského úřadu Chodov, nestátních neziskových organizací Člověk v tísni, o.p.s., Armáda spásy v České republice, z. s., a též členka jednotky SDH obce Ostrov, kteří jsou zároveň zařazeni do KIP týmu Karlovarského kraje.

Školení opeátorů IC IZS KVK_1.jpg Školení opeátorů IC IZS KVK_2.JPG