Banner01.jpg

Informace o portálu

BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Aktuality
Zpravodajství
Odkazy na výstrahy
11březen2020

Mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19

S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách.

 
5březen2020

Informace pro občany - Koronavirus (Aktualizováno)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, které mají respektovat lidé vracející se ze zasažených oblastí. V pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hodin můžete využít tato telefonní čísla:  728 650 142  nebo  728 650 242 .​

 
13únor2020

Orkán Sabine

Informace o činnosti HZS Karlovarského kraje při řešení následků velmi silného větru v období 9. – 11.02.2020 (stav k 11.02. v 11:00 hodin)

 
13únor2020

Student z Karlovarského kraje zvítězil ve finále soutěžního kvízu z oblasti internetové bezpečnosti

Dne 10. 2. 2020 se na půdě Ministerstva vnitra v Praze konalo celorepublikové finále soutěžního Kvízu PLUS v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. Vítězem se stal reprezentant Karlovarského kraje Stanislav Knaizl, student Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      ››

Aktuality HZS KVK: www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx