Banner01.jpg

Informace o portálu

BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Aktuality
Zpravodajství
Odkazy na výstrahy
27prosinec2021

Rady a doporučení - SILVESTR

Vánoční svátky máme zdárně za sebou a už se blíží Silvestr a oslavy nového roku. Toto veselí je spojováno s bujarým slavením doprovázeným efekty zábavní pyrotechniky.

 
15prosinec2021

Rady a doporučení - ADVENT

Adventní čas je v plném proudu. Všichni se už těšíme na vánoční svátky a k tomu neodmyslitelně patří pečení cukroví, pálení svíček na adventním věnci a výzdoba domácností vánočními světýlky.

 
14prosinec2021

Základní škola v Libé ve spolupráci s Karlovarským krajem realizovala projektový den pro žáky i rodiče zaměřený na internetové bezpečí

V měsicí listopadu se v ZŠ a MŠ Libá konal projektový den, který byl zaměřen na bezpečné chování na internetu. Dopolední části se  zúčastnili žáci, odpolední část byla věnována rodičům. 

 
9prosinec2021

Chebské děti s odznakem strážce majáku budou pomáhat slabším a zranitelným

Karlovarský kraj finančně podpořil projekt spolku Dětský úsvit, jehož výstupem děti, které prošly projektem díky nově získaným poznatkům a dovednostem, budou pomáhat slabším a zranitelným.  

 
26listopad2021

Vláda ČR vyhlásila nouzový stav

Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav s účinností od 0.00 hodin dne 26. listopadu 2021 na dobu 30 dnů.  Zpřísnění protiepidemických opatření bude platné od pátku 26. listopadu od 18:00 hodin.

 
‹‹      1 2 3 4 5 6 7 10 20 30      ››

Aktuality HZS KVK: www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx