Banner01.jpg

Informace o portálu

BEZPORT je veřejným bezpečnostním portálem v Karlovarském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozují Krajský úřad Karlovarského kraje a Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje.

Aktuality
Zpravodajství
Odkazy na výstrahy
28květen2020

Domácí násilí v době pandemie koronaviru může eskalovat

Vzhledem k některým dopadům pandemie koronaviru může docházet k  eskalaci případů domácího násilí v České republice i po celém světě. 

 
26květen2020

Další vlna uvolňování mimořádných opatření

Dne 25. května 2020 Vláda ČR zmírnila nebo zrušila dosud platná mimořádná opatření.

 
18květen2020

Ukončení činnosti Informační linky IZS za účelem informování o situaci související s COVID-19

Dotazy související s onemocněním COVID-19 je možné směřovat přímo na hygienickou stanici nebo celostátní informační linku 1212

 
17květen2020

Pravidla pro nošení roušek k 25. 5. 2020

Infografika Ministerstva zdravotnictví České republiky

 
17květen2020

Povolené činnosti a provozy od 25. května 2020

Infografika Ministerstva zdravotnictví České republiky

 
1 2 3 4 5 6 10      ››

Aktuality HZS KVK: www.hzscr.cz/hzs-karlovarskeho-kraje.aspx