Nová certifikovaná metodika pomůže městům s identifikací a analýzou jejich bezpečnostně rizikových lokalit

Ministerstvo vnitra ČR, Odbor prevence kriminality, certifikovalo "Metodiku identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě", jejíž autorem je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava s hlavním cílem doporučit standardizovaný postup pro identifikaci a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě s využitím dat o registrované kriminalitě a dat z pocitového mapování.

Metodika je primárně cílena na větší města s populací nad 50 000 obyvatel, bylo však prokázáno, že je využitelná i pro menší aglomerace.
Materiál doporučuje postupy pro sběr a získání vstupních dat, jejich úpravu a zpracování, vlastní postup identifikace míst se zvýšenou intenzitou registrované kriminality, či pocitu strachu a postup pro identifikaci a konečné zhodnocení bezpečnostně rizikových lokalit.


Obsahem metodického dokumentu jsou komplexní postupy pro provedení průzkumu pocitu bezpečí ve městě za využití současných volně dostupných informačních systémů včetně těch geografických. Zároveň je zde popsán proces zpracování dostupných dat od Policie ČR a městské policie, proces propojení těchto dat s daty z průzkumu pocitu bezpečí a jejich výsledné zpracování do map. 


V celém materiálu je kladen důraz na efektivní vizualizaci výsledků.


Zásadní myšlenkou této metodiky je možnost pravidelného opakování celého zpracování realizátorem, jednotlivým městem, s minimem finančních nákladů.


Podklady k metodice naleznete zde


Metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových lokalit ve městě.pdf, soubor typu pdf, (3,7 MB)