Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje

pdf.pngBezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024 

schválena Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 14. 9. 2020 usnesením č. 288/09/20