Aktualizace části D Havarijního plánu Karlovarského kraje

4.10. 2018 proběhla aktualizace části D Havarijního plánu, kterou naleznete zde.