Aktuality

 

Rok 2020

 

Rok 2019

 

Rok 2019

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Karlovarského kraje za rok 2018

Rok 2018

Průvodce (nejen) drogovými službami v KVK

Průvodce nejen drogovými službami v KVK.pdf "Když je problém závislost aneb průvodce (nejen) drogovými službami v Karlovarském kraji"  je dokument, který je jedním z výstupů projektu MPSV  - Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí. Cílem tohoto průvodce je podat ucelený obraz o současných možnostech nabízené pomoci dětem, mladistvým a dospělým v oblasti drogové problematiky a prevence nežádoucích jevů s ní spojených v Karlovarském kraji, a to napříč resorty, a také lidem, kteří se o tuto problematiku zajímají, či do ní NOVĚ pronikají. Snahou proto bylo využít lehce pochopitelné výrazy, vyhnout se terminologii jednotlivých resortů, nezabíhat do přílišných podrobností, a přesto usilovat o zachování odbornosti aktérů.  

 Adiktologický seminář

Dne 18. 5. 2018 se ve společenském sále Krajské knihovny v Karlových Varech uskutečnil odborný adiktologický seminář s názvem "Návykové látky a závislosti  dětí a dospívajících aneb i hodné děti berou drogy..." Seznam lektorů a jejich příspěvků viz program níže.

Program semináře 

Prezentace:

I hodné děti berou drogy_KV.pdf I hodné děti berou drogy 

 Epidemiologie + ESPAD.pptx Epidemiologie užívání drog v ČR  

 Deti uživatelů metamfetaminu final 15052018.ppt Děti uživatelů pervitinu  

 Rok 2017

V roce 2017 byla zpracována Analýza drogové scény Karlovarského kraje, v rámci individuálního projektu KK „Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji“ . Realizátorem analýzy se stal PhDr. Josef Radimecký, PhD., MSc., Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

 
Dne 17. 2. 2015 se uskutečnil ve společenském sále Krajské knihovny Karlovy Vary odborný seminář na téma Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže. Lektorem semináře byl Mgr. Jaroslav Šejvl z kliniky adiktologie, 1. KF UK a VFN v Praze. 
2015_02_Karlovy_Vary.pptx Prezentace ze semináře